Uzyskaj odszkodowanie za ubytek słuchu spowodowany hałasem w miejscu pracy

Praca w zakładzie produkcyjnym, gdzie wykorzystywane są bardzo ciężkie maszyny, może narazić Cię na ciągły, nadmierny hałas, a tym samym szkodliwie wpłynąć na Twój słuch. Jeśli w środowisku pracy panuje hałas, pracodawca ma obowiązek wyposażyć Cię w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, które zapobiegną urazowi akustycznemu.

Utrata słuchu wywołana hałasem (NIHL) jest najczęstszą chorobą przemysłową na świecie, która powolnie postępuje na przestrzeni wielu lat pracy w narażonym środowisku.

Zgodnie z obowiązującym wykazem chorób zawodowe uszkodzenie słuchu definiowane jest jako: „Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem”.

Dotyczy w szczególności wysokich częstotliwości, z typowym załamkiem dla 3–6 kHz. NIHL jest symetrycznym, odbiorczym ubytkiem słuchu, trwałym i wyniszczający. Akustyczny uraz słuchu może występować samodzielnie lub w połączeniu z szumami w uszach. Szumy uszne lub dzwonienie w uszach czasem są spowodowane jednorazowym wydarzeniem, ale znacznie częściej są skutkiem ekspozycji na nadmierny poziom hałasu przez długi czas. W początkowym okresie pracy w hałaśliwym środowisku uszkodzenie słuchu może pozostawać niezauważone przez osobę nim dotkniętą, ponieważ w głównej mierze dotyczy częstotliwości wyższych od pasma mowy.
W ciągu pierwszych 10 lat ekspozycji dynamika uszkodzenia słuchu przybiera na sile, następnie zwalnia. Po 15 latach pracy w hałasie krzywa przyrostu ubytku słuchu ulega wysyceniu.

Oznaki ubytku słuchu spowodowanego hałasem:

  • stopniowo zauważasz, że poziom głosu w telewizorze musi być ustawiony wysoko, abyś mógł cokolwiek słyszeć,
  • przegapiasz część rozmowy, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie,
  • przyjaciele i rodzina sugerują Ci, że ich często ignorujesz,
  • pojawia się brzęczenie w uszach, tak zwane szumy uszne.

Rodzaje roszczeń, którymi się zajmujemy

placeholder

Jeśli Twój pracodawca naraził Cię na utratę słuchu wywołaną hałasem w miejscu pracy - możesz ubiegać się o odszkodowanie

Przed złożeniem roszczenia o odszkodowanie za utratę słuchu lub szumy w uszach wywołane hałasem w miejscu pracy musisz wziąć pod uwagę:

  • Przedawnienie – roszczenie należy wnieść w ciągu 3 lat od daty, gdy dowiedziałeś się, że utrata słuchu mogła być spowodowana przez wykonywaną przez Ciebie pracę.
  • Badanie lekarskie– musi zostać zdiagnozowany określony ubytek słuchu, szumów usznych z powodu hałasu w miejscu pracy.
  • Zaniedbanie i naruszenie obowiązku – Jeżeli Twój pracodawca nie zapewnił i nie wymagał noszenia sprzętu ochronnego w hałaśliwym miejscu pracy oraz nie ostrzegł o niebezpieczeństwie związanym z narażeniem na nadmierny poziom hałasu, będzie to pomocne w sprawie. Takie działanie pracodawcy jest naruszeniem szeregu przepisów ustawowych i wykonawczych.

Prawnicy współpracujących z Insito zapewnią Ci wysokie odszkodowanie za zawodowe uszkodzenie słuchu w UK

Specjalizujący się w roszczeniach, dotyczących chorób zawodowych, pracownicy z Insito udzielą Ci pełnego wsparcia w całym procesie dochodzenia o odszkodowanie. Doradzą z jakich świadczeń możesz skorzystać z tytułu choroby zawodowej. Zadbają o to, aby roszczenie pokryło wszystkie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją i wyposażeniem, które wspomaga Twój powrót do zdrowia.

Wypadek w przemyśle Wielka Brytania