Uzyskaj odszkodowanie za choroby zawodowe narządu głosu

Zaburzenia głosu o podłożu zawodowym noszą nazwę dysfonii zawodowej. Występuje ona u nauczycieli, którzy należą do najliczniejszej grupy narażonej w pracy na wysiłek głosowy.

Dzięki działaniom profilaktycznym liczba przypadków chorób zawodowych narządu głosu systematycznie spada. Wszystko dzięki wprowadzeniu szeregu medycznych działań profilaktycznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się nowe metody diagnostyczne, które umożliwiają kompleksową ocenę czynności fonacyjnej krtani, a w szczególności ocenę stopnia wydolności naszego narządu głosowego. Ponadto programy profilaktyczne obejmują naukę prawidłowej emisji głosu, zapobiegając tym samym dysfunkcjom głosu. Szkolenie obejmuje techniki oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, które poprawiają emisję głosu.

Przyczyny zaburzeń glosu o podłożu zawodowym:

  • praca w hałasie
  • praca głosem przez długi czas
  • brak aparatury nagłaśniającej
  • nieodpowiednie warunki akustyczne sal
  • suche przegrzane powietrze
  • częste infekcje dróg oddechowych

Zawodowe choroby narządu głosu:

  • guzki głosowe twarde
  • wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych
  • niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością
  • fonacyjną głośni i trwałą dysfonią

Rodzaje roszczeń, którymi się zajmujemy

placeholder

Zgłoś roszczenie już teraz i uzyskaj odszkodowanie za chorobę zawodową narządu głosu

Prawnicy współpracujący z Insito udzielą Ci niezbędnego wsparcia podczas całego procesu i wynegocjują dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie. Dopilnują, aby roszczenie pokryło koszty leczenia oraz rehabilitacji. Pamiętaj, iż wniosek o odszkodowanie należy wnieść w ciągu 3 lat od daty, gdy dowiedziałeś się, że Twoja choroba mogła być spowodowana przez wykonywaną przez Ciebie pracę. Po tym terminie sprawa ulega przedawnieniu.