Zgłaszanie choroby w trakcie ciąży pracodawcy w UK

Oczywiście w Wielkiej Brytanii mamy prawo chorować bez względu na to, czy jesteśmy obecnie w ciąży, czy nie. Niezależnie więc, czy nasza choroba jest, czy nie jest związana z ciążą, pomimo iż w ciąży jesteśmy, powinnyśmy być traktowane tak jak każdy inny pracownik. To oznacza, że mamy prawo do wynagrodzenia chorobowego (Contractual Sick Pay lub Statutory Sick Pay) na tych samych zasadach co zawsze. Nasze sick pay otrzymamy, więc jeśli nasza choroba trwa dłużej niż cztery dni, natomiast nie dłużej niż 28 tygodni.

Wynagrodzenia chorobowego nie otrzymamy, jednak gdy termin porodu wyznaczony jest w ciągu kolejnych czerech tygodni, a niezdolność do pracy wynika z dolegliwości/powikłań związanych z ciążą. W takim wypadku automatycznie przejdziemy na urlop macierzyński (maternity leave) i zaczniemy otrzymywać świadczenie macierzyńskie (Statutory Maternity Pay lub Maternity Allowance).

Jeśli nasza niezdolność do pracy nie ma związku z ciążą, co musi potwierdzić lekarz, to będziemy mogły nadal otrzymywać sick pay aż do tygodnia przed wyznaczonym terminem porodu. Chyba że dobrowolnie ustaliliśmy z pracodawcą inaczej na przykład, że przejdziemy na wcześniejszy urlop macierzyński. Jednak kwestia urlopu macierzyńskiego w całości zależy wyłącznie od nas – jeśli czujemy się na siłach,  możemy pracować aż do ostatniego dnia ciąży.

Co jeśli w ciąży choruję częściej niż zwykle?

Jeśli przechodzimy ciążę wyjątkowo ciężko i musimy często opuszczać pracę z tego powodu, pracodawca nie może podejmować żadnych działań dyscyplinarnych wobec nas. Podczas ciąży nie można nas zwolnić, ani złożyć nam wypowiedzenia. Takie nieobecności traktuje się inaczej, a kobiety ciężarne są chronione przez specjalne prawa.

Sick pay może wpływać na wysokość maternity pay

Wynagrodzenie chorobowe może wpływać na późniejszą wysokość naszego świadczenia macierzyńskiego. Dzieje się tak, ponieważ wysokość macierzyńskiego wyliczana jest na podstawie naszego wynagrodzenia w ciągu trwania tak zwanego okresu kwalifikacyjnego. Okres ten trwa przez ostatnie osiem tygodni pracy podczas ciąży.

Pierwsze sześć tygodni świadczenia macierzyńskiego wynosi 90% naszego wynagrodzenia otrzymywanego w okresie kwalifikacyjnym. Średnie wynagrodzenie tygodniowe w Wielkiej Brytanii wynosi około 200 funtów, więc na maternity leave z takimi zarobkami otrzymywałybyśmy 180 funtów tygodniowo. Jednak jeśli w owym okresie kwalifikacyjnym będziemy przebywać na chorobowym i otrzymywać SSP, które wynosi zaledwie 94.25 funtów tygodniowo, stanowczo obniżymy sobie wysokość świadczenia macierzyńskiego. Zwróćmy uwagę na to, że sick pay wynosi mniej niż połowę średniego wynagrodzenia tygodniowego!