Wszyscy pracownicy bez względu na to gdzie i na jakim stanowisku pracują mogą ulec wypadkowi. O tym, czy należy się pracownikowi odszkodowanie decydują wszystkie okoliczności wypadku. Jak zachować się po nieszczęśliwym zdarzeniu i od czego rozpocząć procedurę odszkodowawczą?

Każdy pracownik,który uległ wypadkowi może wystąpić o wysokie odszkodowanie za wypadek w pracy w UK, jednak nie wszyscy polscy pracownicy z tego korzystają. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieznajomość prawa oraz brak wiedzy o możliwości otrzymania odszkodowania. Pracownicy przyjeżdżający do Anglii nie wykupują dodatkowego ubezpieczenia i w ten sposób pozbawiają się ewentualnej rekompensaty za wypadek. Wszyscy uczestnicy wypadku mogą otrzymać zadośćuczynienie wypłacane przez firmę, w której ubezpieczył się pracodawca.

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii?

Incydent, który wydarzył się podczas pracy może zaliczać się do odszkodowania związanego z wypadkiem w pracy, pod warunkiem braku winy poszkodowanego pracownika. Odnosi się to do okoliczności, w których sprawcą wypadku był współpracownik lub do wypadku doszło na skutek bałaganiarstwa pracodawcy. Brak zabezpieczenia miejsca pracy, niesprawny sprzęt i narzędzia, dopuszczenie do pracy osób nieprzeszkolonych, to podstawowe przewinienia osób nadzorujący pracowników.

Najważniejsze jest zachowanie się pracownika po wypadku. Podstawową sprawą jest zabezpieczenie dowodów potwierdzających, że wypadek miał miejsce w czasie pracy. Ponadto należy zebrać wszystkie dokumenty związane z urazami powstałymi w efekcie zdarzenia.

Co należy zrobić bezpośrednio po wypadku przy pracy?

Otrzymanie odszkodowania zależy od czasu jaki upłynie pomiędzy nieszczęśliwym zdarzeniem, a przygotowaniem dokumentacji i zgłoszeniem wypadku. Duży upływ czasu może spowodować trudności w udowodnieniu, że odniesione obrażenia są przyczyną wypadku w pracy.
Bardzo ważne jest bezzwłoczne zawiadomienie pracodawcy o zaistniałym wypadku i zgromadzenie zeznań świadków.

Każdy wypadek musi być szczegółowo opisany w księdze wypadków. Księga taka znajduje się w każdym zakładzie pracy. Pracownik, który uległ wypadkowi musi złożyć podpis pod treścią sporządzonej notatki.

Uczciwość pracodawcy ma wpływ na to, czy treść w Accident Book jest zgodna z prawdą lub zawiera informacje, które nie będą obarczać winą pracodawcy. Toteż należy bardzo dokładnie przeczytać notatkę przed złożeniem podpisu. Gdy znajomość języka angielskiego jest słaba konieczne będzie skorzystanie z pomocy tłumacza.

Zobacz: Accident book - czym jest księga wypadków w Wielkiej Brytanii

Badanie lekarskie

Natychmiast po wypadku należy udać się do lekarza, który stwierdzi jakie urazy powstały w wyniku wypadku. Jeżeli badanie lekarskie nastąpi z opóźnieniem, trudniej będzie udowodnić, że obrażenia powstały na skutek wypadku w pracy. Termin przeprowadzenia obdukcji lekarskiej ma istotne znaczenie na przebieg postępowania odszkodowawczego oraz na wysokość zadośćuczynienia.

Musisz wiedzieć, że w Anglii można otrzymać duże kwoty zapewniające prowadzenie leczenia i rehabilitacji. Ponadto rekompensata należy się za czas niemożliwości podjęcia pracy.

Odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel

Brytyjskie prawo zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy, umożliwienia podnoszenia kwalifikacji oraz przygotowania odpowiednich pomieszczeń socjalnych. Normy prawne określają również zasady ubezpieczania pracowników.

Nieszczęśliwe zdarzenie w pracy nie obciąża kosztami odszkodowania pracodawcy. Odpowiednie ubezpieczenie jest gwarancją wypłaty zadośćuczynienia przez firmę zajmującą się ubezpieczeniami. Otrzymanie odszkodowania jest długotrwałe i skomplikowane. Ze wszystkimi formalnościami obeznane są firmy zajmujące się odzyskiwaniem odszkodowań. Tylko specjaliści wszystkie problemy rozwiązują najszybciej i najlepiej. Samodzielne prowadzenie postępowania może doprowadzić do jeszcze większych problemów, a nawet strat. Dlatego po wypadku należy skontaktować się z odpowiednią firmą. Na prowadzenie procesu odszkodowawczego potrzeba czasu i zaangażowania nawet kilku osób. Dla poszkodowanego najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie wszystkich spraw bardzo dobrze przygotowanym pracownikom posiadającym duży zasób wiedzy i praktykę w prowadzeniu takich spraw. Firmą na którą możesz liczyć jest Insito Odszkodowania.

Przeczytaj także: Wypadek w pracy w Anglii - definicja prawna i okoliczności decydujące o możliwości ubiegania się o rekompensatę