Polacy przyjeżdżający do Anglii w poszukiwaniu pracy, coraz częściej zatrudniają się w firmach, w których nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. Najwięcej osób pracuje fizycznie w bardzo trudnych warunkach, które sprzyjają wypadkom w pracy. Przebieg zdarzeń po wypadku będzie uzależniony od zachowania pracodawcy i stopnia znajomości znajomości przepisów przez poszkodowanego pracownika.

Przed zatrudnieniem należy sprawdzić czy w przyszłym zakładzie pracy przestrzegane są przepisy bezpieczeństwa pracy. Wszyscy rozpoczynający pracę zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu BHP na stanowisku pracy. Jest to pierwsze i podstawowe zadanie. W czasie pracy należy używać sprawnych narzędzi i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem. Wypadek to najczęściej sprawa losowa i może do niego dojść nawet wtedy, gdy przestrzegamy wszystkich przepisów.

Nieszczęśliwe zdarzenia w pracy w Anglii

Następstwa wypadków są zróżnicowane. Niewielkie obrażenia lub otarcia naskórka są lekceważone przez poszkodowanych. Zdarzeń takich nie zgłasza się pracodawcy i nie konsultuje z lekarzem. Zachowanie takie jest błędem i może prowadzić do utraty odszkodowania. Najczęściej występują wypadki pośrednie, wymagające przebywania na zwolnieniu lekarskim. Znajdują się one pomiędzy niewielkimi urazami, a śmiercią pracownika. Poszkodowany żyje w stresie spowodowanym bolesnym urazem, perspektywą długiego i kosztownego leczenia, brakiem pracy oraz obawą o brak środków do życia.

Sprawdź także: Jak odzyskać pieniądze od pracodawcy w UK?

Zasiłek chorobowy w Wielkiej Brytanii

Tylko umowa o pracę gwarantuje otrzymanie pieniędzy za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Umowa może być zawarta w agencji pracy lub wprost z pracodawcą. Prawo stanowi, że zasiłek chorobowy przysługuje po minimum czterodniowej nieobecności w pracy z powodu choroby. Przy krótszej niezdolności do pracy zasiłek chorobowy nie jest wypłacany.

Sprawdź także: Jak otrzymać zwolnienie lekarskie w UK?

Wysokość zasiłku chorobowego

W Anglii i Polsce występują różnice w kwotach i zasadach wypłaty zasiłku chorobowego. Przepisy angielskie przewidują stałą kwotę zasiłku wypłacaną do dwudziestu ośmiu tygodni choroby. Polskie prawo uzależnia wielkość zasiłku od wynagrodzenia za pracę. Angielskie świadczenie wynosi £92.05 tygodniowo i może być wyższa jeżeli w umowie o pracę zagwarantowana jest dodatkowa kwota zasiłku. Na angielskie warunki jest to jednak za mało, aby spokojnie żyć.

Obawa przed utratą pracy

Lęk przed utratą pracy pojawia się po wypadku i trwa w czasie rehabilitacji. Zdarza się, że pracownik podejmuje pracę będąc niewyleczonym całkowicie. Ogólne osłabienie po leczeniu i praca zawodowa nie idą w parze. W takim stanie człowiek jest niezdolny do pracy. Powstaje obawa przed zwolnieniem z pracy w momencie wszczęcia postępowania odszkodowawczego. W efekcie poszkodowany zaprzestaje walki o swoje prawa. W myśl brytyjskiego prawa pracownik chroniony jest przed utratą pracy. Ponadto może otrzymać wysokie odszkodowanie pod warunkiem, że nie spowodował wypadku.

Gdzie szukać pomocy?

O przyznanie rekompensaty możemy wystąpić do trzech lat od daty wypadku w pracy. Zmiana miejsca zatrudnienia przez poszkodowanego nie pozbawia go możliwości wystąpienia o odszkodowanie u wcześniejszego pracodawcy. Odkładanie na później składania wniosku o rekompensatę może spowodować kłopoty z udokumentowaniem przebiegu wypadku, co ma ujemny wpływ na otrzymanie należnych pieniędzy. Najlepszym rozwiązaniem dla poszkodowanego jest wizyta w firmie Insito Odszkodowania. Wykwalifikowani pracownicy firmy pomogą w otrzymaniu rekompensaty. Dzięki nim, pokrzywdzony w wypadku ma pewność utrzymania pracy i otrzymania pieniędzy, które pokryją koszty leczenia.