Prawa osoby samozatrudnionej w UK

W Wielkiej Brytanii jest wiele branż, w których osoby zakładają własną działalność i w tym charakterze nawiązują współpracę z przedsiębiorstwami. Ma to swoje korzyści dla jednej i drugiej strony. Dzieje się tak w branży budowlanej, sprzątaniu, stolarstwie, elektryce czy hydraulice. Do praw osoby zatrudnionej należy ochrona przed bezprawną dyskryminacją oraz ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Można też mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego. W przypadku współpracy z osobą samozatrudnioną zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt, narzędzia, roboczą odzież. Pracownicy niezależnie czy etatowi, czy współpracujący na innych warunkach powinni mieć zapewnioną taką samą ochronę wynikająca z przepisów bezpieczeństwa i higieny. Oznacza to takie samo prawo do odszkodowania po wypadku w pracy, jakie dotyczy wszystkich innych pracowników. Jak zatem wygląda postępowanie powypadkowe w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą?

Własna działalność w UK a wypadek

Przede wszystkim należy pamiętać, że osoba samozatrudniona nie otrzyma od pracodawcy wynagrodzenia za czas urlopu czy choroby. Wtedy nie zarabia i może być w trudnej sytuacji finansowej, jeśli stan po wypadku przez dłuższy czas uniemożliwia pracę. Dlatego tak ważne jest uzyskanie rekompensaty po wypadku i należy tu działać szybko. Po zdarzeniu należy zadbać o to, by wypadek został odnotowany w Accident book, która powinna znaleźć się w każdym przedsiębiorstwie.

W książce tej należy notować każde zdarzenie wypadkowe i chorobowe wśród pracowników. Najlepiej, jeśli pracodawca zdecyduje się wezwać pogotowie, bo nie wszystkie powypadkowe objawy pojawiają się od razu. Kiedy pogotowie nie zostało wezwane, a poszkodowany odczuwa dolegliwości czy doznał urazu, powinien sam zgłosić się do lekarza lub na szpitalną izbę przyjęć. Dokument medyczny opisujący stan po wypadku jest niezbędnym elementem do uzyskania odszkodowania.

Przeczytaj też: Czy wpis do Accident Book jest konieczny?

Gdzie po pomóc w sprawie odszkodowania?

Każdy pracodawca w UK zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC i to z tytułu tej polisy wypłacane jest odszkodowanie poszkodowanemu. Jednak kiedy pracodawca odmawia przyznania się do odpowiedzialności i nie można zakończyć sprawy polubownie, konieczne jest skorzystanie z kancelarii odszkodowawczej. Dzięki niej sprawnie będzie można złożyć roszczenie wobec strony przeciwnej.

Kancelarie odszkodowawcze w UK działają w oparciu o zasadę ‘no win, no fee’, co pozwala a bezpłatne przeanalizowanie sprawy, oszacowane możliwej sumy odszkodowania, ale też przeprowadzenie całego postępowania. Dopiero wygrana sprawa wiąże się dla poszkodowanego z kosztami za usługi kancelarii. Pomocne dla Polaków w UK będą te kancelarie, które swoje usługi oferują również w języku polskim.