Wypadek w fabryce w UK – przyczyny

Rozstrzygnięcie przyczyny wypadku ma bardzo duże znaczenie. Jeśli po potknięciu się o pozostawione wiadro uznamy, że to nasze roztargnienie spowodowało upadek i uraz kolana, zamykamy sobie drogę do odszkodowania. Tymczasem może i nasze gapiostwo miało tu znaczenia, ale jeśli pozwolimy sobie na analizę sprawy, może okazać się, że to wiadro nie powinno było w tym miejscu stać i ktoś, kto je zostawił, przyczynił się do naszego wypadku. Przyczyn wypadków w fabryce, za które ofiara nie ponosi odpowiedzialności, jest wiele. Dla przykładu mogą to być:

  • Nieodpowiedni sprzęt i narzędzia do wykonania konkretnej pracy
  • Wadliwy lub niedopuszczony do użytku w UK sprzęt
  • Próby zwiększenia wydajności maszyny poprzez ignorowanie i obchodzenie jej zabezpieczeń
  • Niesprawne, uszkodzone, nieserwisowane w terminie maszyny
  • Brak szkoleń na stanowisku pracy, instrukcji postępowania, szkoleń BHP
  • Brak odzieży ochronnej
  • Brak ochrony przed szkodliwym chemikaliami czy wysokimi temperaturami

To tylko niektóre z nich, jednak wyraźnie widać, jak potrzebna jest wiedza specjalistyczna do weryfikacji poszczególnych z tych czynników.

Przesłanki do uzyskania odszkodowania

Gdy już zostanie ustalone, że przyczyna wypadku nie leży po naszej stronie, należy ustalić, czy mamy podstawy do składania wniosku o odszkodowanie. Czy w efekcie wypadku doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu w postaci nie tylko złamania lub zmiażdżenia, ale nawet nadwyrężenia bądź samych utrzymujących się jakiś czas dolegliwości bólowych? Jeśli tak i od wypadku nie minęło 3 lata, możemy wnioskować o odszkodowanie. Niezależnie czy zawinił inny pracownik, maszyna czy przyczyna jest jeszcze inna, odszkodowanie wypłacane jest z OC przedsiębiorstwa, w którym doszło do zdarzenia. W UK każdy pracodawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Na terenie fabryki musi również znajdować się tzw. Accident book, w której odnotowywane są wszystkie wypadki i choroby zgłaszane przez pracowników.

Przeczytaj także: Różnice w uzyskaniu odszkodowania powypadkowego w Polsce i Anglii

Jako obcokrajowcy pracujący w fabryce, nieznający języka i dodatkowo obawiający się utraty pracy, możemy ulec presji, by wypadek zlekceważyć, tym bardziej, jeśli nie był on drastyczny w skutkach. Jednak należy wziąć pod uwagę, że wiele dolegliwości pojawia się jakiś czas po wypadku, niektóre będą miały tendencję do nasilania się, co przy pracy fizycznej może wykluczyć nas na dłuższy okres z funkcjonowania zawodowego. Jednak wtedy może być już za późno na wnioskowanie o odszkodowanie, możemy nie posiadać stosownych dokumentów. Warto zatem zaczerpnąć wiedzy w kancelarii odszkodowawczej, gdzie zostanie ocenione czy powinniśmy domagać się odszkodowania od pracodawcy i dowiemy się jakie kroki należy przedsięwziąć.