Pracując za granicą, często się przeforsowujemy. Zarabiamy czasem nie tylko na swoje utrzymanie, w związku z czym mniej myślimy o zdrowiu, bardziej o tym, by utrzymać pracę. Stąd często obawiając się niezręcznej sytuacji z pracodawcą, rezygnujemy ze starań o odszkodowanie. Tymczasem sporo dolegliwości może pojawić się po czasie.

Ryzyko zawodowe związane z podnoszeniem przedmiotów w pracy

Bóle pleców, kręgosłupa, urazy mięśni, rąk, nóg mogą pojawić się nagle w efekcie nieprawidłowej pozycji przy podnoszeniu lub nieodpowiedniej wagi przedmiotu, ale też mogą być efektem długotrwałych, regularnych przeciążeń. Czasem zapominamy, że przedmiot jest za ciężki, niestabilny. Znaczenie także ma fakt, w jakiej odległości od naszego ciała usytuowany jest przedmiot, po który sięgamy albo to, z jakiego poziomu jest on podnoszony. W UK obowiązują przepisy regulujące ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów zawarte w Manual Handling Operations Regulations 1992, według których pracodawca powinien jeśli tylko to możliwe wyeliminować sytuacje, w których to pracownicy, a nie sprzęt dźwigają ciężkie obiekty.

Pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka, czyli tzw. risk assessment w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zdarzenia się wypadku i urazu. Gdy dochodzi do wypadku związanego z dźwiganiem, wiele czynników wymaga zbadania, by móc określić, czy odpowiedzialność za wypadek ponosi pracownik, czy pracodawca, który nie dopełnił swoich obowiązków lub zlecił pracownikowi pracę powyżej jego możliwości, być może nie zapewnił odpowiednich szkoleń. Sam pracownik musi jednak również stosować się do systemu pracy, korzystać ze sprzętu do wykonywania pewnych czynności, ale też zgłaszać pracodawcy wszelkie niebezpieczeństwa, wadliwy sprzęt oraz unikać sytuacji, które narażałyby innych pracowników. Kiedy pracownikowi w UK przysługuje odszkodowanie za uraz związany z podnoszeniem przedmiotów w pracy?

Odszkodowanie za uraz przy ręcznym przenoszeniu przedmiotów

W kancelariach odszkodowawczych eksperci będą w stanie przeanalizować naszą sprawę i określić, czy mamy szansę na odszkodowanie i czy jest sens występowania o odszkodowanie. Znaczenie tu będzie miał nie tylko ciężar przedmiotu, jego rozmiar czy sposób przenoszenia, ale też takie czynniki indywidualne, jak wiek, płeć, wzrost. Ważne w ocenie będzie też, czy w danej branży możliwe było zastosowanie odpowiedniego sprzętu, jak wózek widłowy. Zatem zupełnie inaczej będzie rozpatrzony przypadek przenoszenia podobnego ciężaru przez kobietę, a inaczej przez mężczyznę.

Jeśli doznaliśmy jakiegokolwiek urazu w pracy związanego z przenoszeniem lub podnoszeniem przedmiotów, najpierw powinniśmy skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, z którą konsultacja nic nas nie będzie kosztowała. Specjalista pomoże nam również przejść przez wszelkie formalności i zgromadzić niezbędne dokumenty. Pamiętajmy, że pracodawcy mogą być różni i niektórzy będą starali się działać na naszą niekorzyść, utrudniając udostępnienie pewnych informacji oraz opóźniając proces w dążeniu do przedawnienia sprawy. To ważne, by działać jak najszybciej, bowiem w UK po 3 latach sprawy o odszkodowanie się przedawniają.

Najlepiej jak najszybciej przekazać sprawę renomowanej kancelarii, która w naszym imieniu podejmie się rozmów z ubezpieczycielem pracodawcy.