Substancje chemiczne i ich obsługa

Każdy pracodawca w pracy, w której człowiek będzie miał do czynienia z toksycznymi substancjami, powinien zapewnić niezbędną wiedzę dot. bezpieczeństwa pracy. W pracy takiej należy instruować o tych zasadach oraz gwarantować pracownikom odpowiednią odzież ochronną. Pracodawca zatem ma obowiązek zapewnienia szkolenia na temat klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin, sposobu ich przechowywania i magazynowania oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ze stosowanymi w pracy chemikaliami. Ponadto dobrym pomysłem jest przeprowadzić szkolenie z pierwszej pomocy udzielanej w sytuacji wypadku z udziałem chemikaliów. Jak już wspomniano, wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z toksycznymi substancjami, należy zapewnić pracownikom tzw. odzież chemoochronną. Rozpoznać ją można po odpowiednim dla tej kategorii piktogramie, którym powinna być oznakowana. Co istotne, odzież taka dzieli się w zależności od rodzaju substancji, przed którymi ma chronić.

Odszkodowanie za wypadek chemiczny w pracy – kiedy przysługuje?

Każda praca w fabryce obarczona jest błędami wynikającymi z czynnika ludzkiego. Prawo działa tak, że jeżeli pracownik sam zaniedbał procedury, to on ponosi odpowiedzialność za konsekwencje niedopatrzenia. Jednak jeśli okaże się, że zaniedbanie wynikło ze strony pracodawcy czy innego pracownika, to poszkodowanej osobie należy się odszkodowanie. Brak przeszkolenia, odzieży czy środków ochrony osobistej (PPE), czyli rękawic, obuwia ochronnego, kasku, okularów ochronnych, to niedopatrzenia ze strony pracodawcy, za które ponosi on odpowiedzialność. Poparzenia chemiczne to rany, które długo się goją, czasem wymagają operacji plastycznych czy przeszczepów skóry. Nie wspominając już o tym, że takie obrażenia na długo wykluczają pracownika z czynności zawodowych. Ubezpieczyciel pracodawcy na podstawie przedstawionych dowodów i opinii ekspertów składa ofertę zadośćuczynienia. Jeśli jednak w naszym czy reprezentującego nas specjalisty odczuciu oferta jest za niska, sprawa może nawet trafić do sądu. Warto skorzystać ze wsparcia, jakie oferują firmy odszkodowawcze, bo zazwyczaj są w stanie wynegocjować dla nas wyższe odszkodowania niż my sami.

Nic nie jest w stanie przywrócić pełni zdrowia po pewnych wypadkach, które w pracy mogą nas spotkać. Najważniejsze więc jest by zawsze przstrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami Jeśli jednak wypadek nam się przydarzy i udowodnimy, że winę za to ponosi ktoś inny, nie działajmy na własną rękę. Argumentacja doświadczonych specjalistów firm odszkodowawczych zawsze będzie bardziej stanowcza i skuteczna, a tym samym suma odszkodowania będzie wyższa.