Przeważnie upadek z wysokości wiąże się z urazami głowy, kończyn górnych i dolnych czy obrażeń narządów wewnętrznych. Prace tego typu są dość często kojarzone z budownictwem i koniecznością przemieszczania się po rusztowaniach. Słusznie, jednak tak naprawdę to też prace, w których korzystamy z drabiny, związane z elektryką, ogrodnictwem, myciem okien, prace na dachach przy kominach.

Czynniki zwiększające ryzyko

Przyczyny upadków z wysokości to nie zawsze nieopatrzność ludzka. W takich pracach bezpieczeństwo zapewnione przez pracodawcę jest najważniejsze. Bardzo ważne jest oprzyrządowanie, więc zapewnienie pracownikowi tylko drabiny podczas gdy jego zajęcie wymaga udziału obu rąk, jest bardzo ryzykowne i nieodpowiedzialne. To sytuacje, w których należy zapewnić rusztowanie, platformę zwiększającą stabilność. Częstą przyczyną jest też wadliwy sprzęt. Nieprawidłowe zagęszczenie rusztowania czy uszkodzone szczeble drabiny mogą być tego przykładem. Należy też używany sprzęt odpowiednio zabezpieczyć, przymocować, a z jego obsługi pracowników przeszkolić. Pracodawca powinien również zapewnić odpowiednie antypoślizgowe obuwie, kask czy szelki bezpieczeństwa. Ponadto jest zobowiązany do oszacowania ryzyka i sporządzają tzw. risk assessment, który ma zwiększyć bezpieczeństwo prac.

Odszkodowanie za upadek z wysokości

Możliwe do wywalczenia kwoty odszkodowań dla pracowników w UK sięgać mogą nawet kilku milionów funtów za najbardziej dotkliwe obrażenia. Kwoty oscylujące wokół kilkuset tysięcy funtów również uzyskiwane są przez poszkodowanych. Specjaliści od spraw odszkodowań są w stanie uzyskać dla nas również pieniądze służące pokryciu bieżących wydatków, kosztów rehabilitacji, specjalistycznej, prywatnej opieki medycznej, sprzętu medycznego. Często z dużymi kosztami wiąże się też konieczność zaadaptowania domu lub środka transportu do potrzeb osoby poszkodowanej. Należy pamiętać, że odszkodowanie przysługuje nie tylko osobom zatrudnionym na etacie, ale również samozatrudnionym czy pracownikom agencyjnym. Kwoty odszkodowania zależne są od powagi uszczerbku na zdrowiu, rozległości doznanych obrażeń, ilości czasu potrzebnego na rehabilitację.

Gdzie szukać pomocy?

Prawo w UK przewiduje 3 lata od momentu wypadku na możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie. Dlatego warto jak najszybciej sięgnąć po profesjonalną pomoc, bo czas potrzebny na analizę i przeprowadzenie całego procesu odszkodowawczego z ubezpieczycielem bywa długi i żmudny. Specjaliści z firm odszkodowawczych trafnie oszacują wysokość należnego odszkodowania, zapewnią nam informacje, dzięki którym zrozumiemy, co i dlaczego nam przysługuje oraz na jakim etapie procesu jesteśmy. Ważne, by podjąć współpracę z firmą o wysokiej skuteczności wygranych spraw, zapewnić sobie profesjonalną pomoc od samego początku postępowania.