Angielskie procedury odszkodowawcze są inne niż w Polsce pomimo tego, że oba państwa są w Unii Europejskiej. Wypadek, którego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu nie jest podstawą do otrzymania rekompensaty. Poszkodowany w wypadku musi udowodnić winę pracodawcy polegającą na doprowadzeniu do sytuacji groźnej dla pracownika.

Różne instytucje dokonują wypłaty zadośćuczynienia: w Anglii odszkodowanie wypłaca firma ubezpieczeniowa, z ktorą pracodawca zawarł umowę, a w Polsce zajmuje się tym instytucja państwowa.

Niektórzy pracodawcy ignorują obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. W takim przypadku otrzymanie rekompensaty jest bardzo utrudnione, a czasem niewykonalne. Jedynym rozwiązaniem zostaje droga przez kancelarię komorniczą. Postepowanie to jest kosztowne, a czasem niewykonalne.

Gdy do nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie w czasie przejazdu do pracy, z wypłaty odszkodowania wyłączony jest pracodawca. Jeżeli związek z wypadkiem ma stan techniczny nawierzchni, to musimy zebrać dokumentację dotyczącą okoliczności zdarzenia i w tej sytuacji odpowiedzialność bierze na siebie firma nadzorująca tą część drogi.

Należy zebrać dane świadków zdarzenia i wykonać dokumentację fotograficzną.

Czy pracownicy z Polski pracują w gorszych warunkach?

Osoby przyjeżdżające do pracy z Polski pracują w bardziej niebezpiecznych warunkach co zwiększa ryzyko wypadków.

Należą do nich zadania niebezpieczne i skomplikowane. Bariera językowa jest przyczyną w zrozumieniu wiadomości przekazywanych w trakcie szkoleń. Pracodawcy niechętnie zatrudniają tłumaczy, co jest przyczyną pogłębiających się braków w wyszkoleniu pracownika.
Polscy pracownicy są profesjonalistami i warunki atmosferyczne nie stanowią dla nich przeszkód w pracy. Potrafią pracować przekraczając przyjęte normy czasu pracy. Praca w trudnych warunkach powoduje zmniejszenie ostrożności i może być przyczyną wypadków.

Przeczytaj: Jaki jest koszt wynajęcia prawnika w UK?

Oceny skutków finansowych nieszczęśliwych wypadków nie wykonuje rzeczoznawca. W celu określenia sytuacji poszkodowanego konieczna jest konsultacja medyczna – na jej podstawie wykonuje się raport medyczny niezbędny do rozpoczęcia procedury odszkodowawczej.

Różnice prawne i dotyczące przebiegu pracy nad otrzymaniem rekompensaty nie stanowią przeszkody dla naszych ekspertów, którzy pomogą w uzyskaniu wysokich kwot odszkodowania. Zadośćuczynienie jakie dla Ciebie wywalczymy pozwoli na pokrycie strat poniesionych na skutek wypadku.

Sprawdź także: Jak obliczyć wysokość odszkodowania w UK?