Niemały problem

Zdarzają się w pracy problemy wyższej wagi niż te codzienne dotyczące wszystkich w jakimś stopniu. Niebezpieczne warunki pracy, niesłuszne zwolnienie, budzące wątpliwość warunki umowy o pracę to tylko nieliczne zagadnienia. Jako przybywający do pracy z obcego kraju, możemy też niestety doświadczyć dyskryminacji, nierównego traktowania przez pracodawcę czy innych pracowników. Bezpieczeństwo nasze czy innych może być zaniedbane przez pracodawcę, który nie dba o minimalizowanie zagrożeń.

Począwszy od nieodpowiedniej temperatury, przez wadliwe i niekonserwowane maszyny obsługiwane na co dzień, po próby zatajania wypadków w pracy, grożeniu pracownikom czy niezgodne z prawem zwolnienie z pracy, za które przysługuje pracownikowi odszkodowanie. Chociaż w wielu przypadkach prawo pracy stanowi sposób na rozwiązanie problemów, to jednak bywają sytuacje, że sam pracodawca może nie być zainteresowany rozwiązaniem, albo sam pracownik nie czuje się już na siłach, by pracować w tym samym otoczeniu, w którym doświadczył sporo złego.

Jak radzić sobie z problemami w pracy?

Niewątpliwie pracodawca może nas zwolnić jeśli uzna, że nasze zachowanie na to zasługuje. Jednak takie postępowanie wymaga przestrzegania pewnych procedur. Już za samo opóźnienie z podpisaniem umowy pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Pracodawca ma 8 tygodni od momentu rozpoczęcia przez pracownika pracy na dostarczenie umowy. Natomiast w przypadku zwolnienia pracownika z co najmniej 2-letnim stażem pracy, pracodawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od momentu zwolnienia, przedstawić mu pisemne uzasadnienie decyzji. W przypadku pracowników przebywających na urlopach rodzicielskich pracodawca ma taki obowiązek niezależnie od stażu pracy osoby.

Pracodawca musi udowodnić, że zwolnienie nastąpiło z przynajmniej jednego z pięciu dopuszczalnych powodów. W przypadku, gdy w jakiejkolwiek kwestii czujemy się niesprawiedliwie potraktowani, możemy złożyć zażalenie, na które pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć. Gdy pomimo to pracodawca nie postępuje zgodnie z procedurami, nie odpowiada lub nie czyni wysiłku, by rozwiązać problem, możemy złożyć sprawę do sądu pracy. Tu należy jednak pamiętać, że musi to być poprzedzone zgłoszeniem sprawy do ACAS, czyli niezależnego organu doradczego, który pośredniczy w rozstrzyganiu sporów pracowniczych. Nieznajomość prawa bardzo utrudnia postępowanie pracownika, który chce dochodzić swoich praw.

Problemy w pracy wymagają wyjątkowej analizy, nim podejmie się decyzję czy wszczynać postępowanie. Znajomość prawnych regulacji i różnych zawiłości prawnych jest tu decydująca. Najlepiej jak najszybciej skontaktować się z kancelarią specjalizująca się w prawie pracy oraz uzyskiwaniu odszkodowań, tym bardziej zważywszy na fakt, że niektóre sprawy mają bardzo krótki okres przedawnienia w UK.