Wiedząc, co będzie od nas wymagane, a także co powinniśmy wymagać od naszych pracodawców, nie dopuścimy do ewentualnych nadużyć, jakie niestety mogą czekać na emigranta w miejscu pracy.

Status pracownika oraz rodzaje umów w UK

Przede wszystkim należy wiedzieć, że w Wielkiej Brytanii istnieją dwa rodzaje pracowników: worker i employee. Pomimo iż terminy te mogą wydawać się zbliżone znaczeniowo, wynikają z nich inne prawa i obowiązki.

W najkorzystniejszej sytuacji zawsze znajduje się osoba zatrudniona na pełny etat, określana jako employee. Jest to ważne, ponieważ wówczas między innymi pracodawca opłaca za pracownika składki zdrowotne, a praca ma stały wymiar godzin i stałą stawkę godzinową. Przysługują nam wówczas wszystkie benefity, takie jak płatny urlop. Employee może również zostać zatrudniony na pół etatu lub na czas określony (fixed-term contract).

Worker natomiast najczęściej zatrudniony jest w ramach umowy zwanej zero hour contract, co można przyrównać do umowy na zlecenie lub umowy o dzieło. W ramach takiej umowy nie ma niestety zagwarantowanych stałych godzin pracy. Worker jest traktowany mniej więcej tak jak osoba samozatrudniona – musi między innymi samodzielnie zadbać o ubezpieczenie zdrowotne.

Godzinna stawka minimalna w UK

Stawka minimalna zmienia się co roku, ponieważ jest zależna od czynników gospodarczych państwa. Aktualnie dla osób po 25 roku życia wynosi ona 8,72 funty. Dla osób młodszych obowiązują odpowiednio niższe stawki – na przykład osoby niepełnoletnie mogą minimalnie zarabiać 4,55 funtów na godzinę.

Maksymalny wymiar godzin pracy w UK

Podstawowy wymiar godzin pracy w Wielkiej Brytanii wynosi 48 godzin tygodniowo, dopuszcza się jednak podpisanie z pracodawcą porozumienia, na podstawie którego będziemy pracować więcej. Musi być to jednak porozumienie dobrowolne, a nie przymusowe. Inaczej będzie można mówić o nadużyciu. Warto także wspomnieć, że na sześć godzin pracy pracownikowi przysługuje ustawowo 20 minut przerwy.

Przysługujący wymiar urlopu

Każdej osobie zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje 28 dni urlopu w ciągu roku. Oczywiście urlop przysługuje każdemu employee – jeśli więc pracujemy w niepełnym wymiarze godzin, należy proporcjonalnie obliczyć przysługujące nam dni wolne. Mnożnikiem będzie tutaj wartość 5,6. Oznacza to, że jeśli pracujemy na przykład dwa dni w tygodniu, to przysługuje nam 11 dni urlopu w ciągu roku (2 x 5,6 = 11,2).

Do czego jeszcze mamy prawo?

Poza tym, że pracodawca musi przestrzegać wszystkich podstawowych praw dotyczących stosunku pracy, musi także zadbać o odpowiednie warunki w miejscu pracy. Każdy pracownik ma prawo wykonywać swoją pracę w miejscu zgodnym z wymogami sanitarno-higienicznymi, a także być wolnym od dyskryminacji.

Dyskryminacja w miejscu pracy

W Wielkiej Brytanii istnieje surowe prawo dotyczące dyskryminacji – w tym tej w miejscu pracy. Chodzi o wszelkie szkodliwe działania ze strony pracodawcy lub współpracowników, które wynikają z uprzedzeń względem konkretnego aspektu życia pracownika, na przykład względem wieku, narodowości czy rasy, orientacji seksualnej, płci, a nawet niepełnosprawności.

Działania dyskryminujące muszą różnić się od zachowań względem innych pracowników – to znaczy, że osoba dyskryminowana będzie na przykład otrzymywać niższą płacę od reszty pracowników, pomimo tego, że jej kompetencje są na tym samym poziomie, a nawet wyższym. Oczywiście najbardziej jaskrawym przykładem dyskryminacji będzie prześladowanie lub zachowania jawnie agresywne, jednak warto wiedzieć, że dyskryminacja nie ogranicza się wyłącznie do aktów przemocy.

Odszkodowanie za niewłaściwe traktowanie w miejscu pracy

Jeśli doznaliśmy nadużyć w miejscu pracy, jesteśmy dyskryminowani lub niesłusznie nas zwolniono, może przysługiwać nam z tego tytułu odszkodowanie. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto skontaktować się z profesjonalistami w tej dziedzinie, którzy wyjaśnią nam, jak działa system odszkodowań w UK.