Pracodawca i jego obowiązki

Niezależnie od formy zatrudnienia, pracodawca przede wszystkim zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i eliminowania czynników ryzyka wystąpienia wypadków. Pracownik może ubiegać się o powypadkowe odszkodowanie, gdy jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, ale też wtedy, gdy jest samozatrudniony czy zatrudniony przez agencję lub jest na umowie tymczasowej. Odszkodowanie może przysługiwać, kiedy na pierwszy rzut oka wydaje się, że pracownik zawinił, ale po zbadaniu sprawy okazuje się, że jego odpowiedzialność jest tylko częściowa. Tak może być, jeśli nie otrzymał potrzebnego przeszkolenia, sprawnego sprzętu czy odzieży ochronnej. Nie zapominajmy też, że cały czas praca sezonowa za granicą dość często odbywa się bez umowy, czyli na czarno.

Wypadek w pracy sezonowej na czarno a odszkodowanie

Brytyjskie prawo nie wyklucza możliwości składania roszczeń o odszkodowanie również w sytuacji braku umowy. Jednak niewątpliwie procedura prowadząca do uzyskania odszkodowania jest tu bardziej skomplikowana. W takich okolicznościach niezbędni będą świadkowie, którzy potwierdzą, że dana osoba dla firmy pracuje. Ważne, by ktoś potwierdził rodzaj wykonywanych przez pracownika obowiązków i, że do wypadku doszło właśnie w trakcie ich wykonywania. W procedurze ubiegania się o odszkodowanie najważniejsze będzie udowodnienie, że było się zatrudnionym w danej firmie. Przydatne będą wszelkie potwierdzenia przelewów, listy obecności pracowników, dokumenty podpisywane przez pracownika, protokoły. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej jak najszybciej skorzystać z pomocy prawnej, bo w UK istnieje ustawowo określony czas, czyli maksymalnie 3 lata od momentu wystąpienia wypadku, w czasie którego można złożyć roszczenie. Potem większość spraw ulega przedawnieniu.

Jak postępować po wypadku?

Po pierwsze wypadek powinien od razu zostać zgłoszony pracodawcy, który ma obowiązek odnotowania go w Accident book. Jeśli to zrobi, oznacza to, że powinniśmy udać się na pogotowie lub do lekarza pierwszego kontaktu, który sporządzi raport z naszego stanu zdrowia i występujących objawów. Jeśli pracodawca odmawia odnotowania wypadku, a dodatkowo nie mamy umowy, oznacza to, że zamierza uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności i wtedy powinniśmy skorzystać z pomocy instytucji Citizen Advice Bureau, czyli Biura Doradztwa Obywatelskiego, które między innymi tego typu sprawami się zajmuje. Tu ważne, żeby jakiś pracownik w obecności urzędnika potwierdził wykonywanie pracy przez daną osobę dla firmy. Wszelkie przejawy niechęci pracodawcy do współpracy i pomocy powinny pracownika skłaniać do skorzystania z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Konsultacja taka będzie bezpłatna, a pozwoli przeanalizować nasze możliwości i konieczne do podjęcia kroki.