Każdy klient oczekuje od nas pomocy i zrozumienia jego bardzo trudnej sytuacji. Dla naszej firmy jest to podstawowy obowiązek. Nasza długoletnia praktyka pozwoliła nam na odkrycie dlaczego poszkodowani w wypadkach nie pamiętają o ochronie prawnej i nie wiedzą, że każdy nawet najdrobniejszy incydent jest podstawą do otrzymania rekompensaty. My rozwiejemy wszystkie obawy.

1. Brak pieniędzy uniemożliwia mi rozpoczęcie boju o zadośćuczynienie.

Działania współpracujących z nami prawników opiera się na założeniu No win, No fee. Oznacza to, że to prawnik pokrywa wszystkie koszty powiązane z przebiegiem walki o rekompensatę. Nie płacisz, gdy odszkodowanie nie zostanie przyznane, a prowizję od kwoty rekompensaty zapłacisz tylko wtedy, gdy Twoja sprawa będzie wygrana. Twój prawnik będzie z Tobą w stałym kontakcie i dokładnie informował Cię o wszystkich posunięciach. Jeżeli wystapią dodatkowe koszty, będzie o nich z Tobą rozmawiać. Twój prawnik również dopilnuję, abyś dostawał zaliczki, które pozwolą Ci na normalne życie po utracie możliwości zarabiania pieniędzy.

2. Stresuje mnie przebywanie w sądzie.

Twój strach przed sądem jest bezpodstawny. Wieloletnie doświadczenie naszych prawników powoduje, że większość roszczeń nie trafia na drogę sądową. Droga sądowa jest rozwiązaniem alternatywnym. Najczęściej roszczenia odszkodowawcze kończą się na ugodzie, a proces sądowy zdarza się bardzo rzadko. Nasi prawnicy dokładnie analizują wszystkie roszczenia przed wybraniem drogi sądowej. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, prawnicy muszą być przekonani, że sprawa ma duże szanse na sukces.

3. Domaganie się rekompensaty od własnego pracodawcy wprawia mnie w zakłopotanie.

To pracodawca powinien dbać o bezpieczeństwo w czasie pracy oraz wyposażyć Cię w odpowiedni i sprawny sprzęt ochronny. Wiedz, że jesteś chroniony prawem nie tylko w miejscu zatrudnienia, ale też wszędzie tam gdzie wykonujesz obowiązki zawodowe.
Każdy pracodawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Rozpoczynając starania o odszkodowanie twoim przeciwnikiem staje się ubezpieczyciel, a nie pracodawca. Tak samo działa ubezpieczenie w ruchu lądowym. Jeżeli staniesz się sprawcą wypadku komunikacyjnego, wtedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie osobie poszkodowanej. Ubezpieczenie pracodawcy działa w taki sam sposób.
Jako osoba poszkodowana w wypadku masz prawo do rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu.

4. Obawiam się, że walcząc o odszkodowanie mogę stracić pracę.

Duża grupa pracowników rezygnuje z drogi sądowej ze strachu przed zwolnieniem z pracy. W takich sytuacjach chroni nas prawo. Gdy pracodawca rozwiąże umowę o pracę z powodu zadośćuczynienia popełnia wykroczenie. Natomiast przestępstwem jest szykanowanie pracownika lub uprzykrzanie mu życia. Pracownik może pozwać swego pracodawcę gdy ten zwolni go z pracy z powodu roszczeń odszkodowawczych. Od początku istnienia naszej firmy nie odnotowaliśmy jeszcze takiej sytuacji.

5. Nie chcę robić problemów pracodawcy.

Problem ten najczęściej dotyczy osób starszych. Szanują swoich przełożonych, a występowanie przeciw nim jest dla nich obciążeniem psychicznym. Również osoby publicznego zaufania uważane są przez seniorów za nieomylne. Niedopatrzenia urzędników lub lekarzy nie są przedmiotem skarg ze strony seniorów.

Do grona osób, które boją się walczyć o swoje prawa dołączają młodzi pracownicy. Nie chcą być w gronie osób wywołujących trudne sytuacje. Obawiają się złego traktowania przez pracodawcę w momencie wystąpienia o odszkodowanie. Pamiętaj, że wypadki powodują trwałe uszczerbki na naszym zdrowiu. Musisz wyzbyć się lęków i z podniesioną głową walczyć o rekompensatę.

6. Niełatwo otrzymać rekompensatę.

Jesteśmy przekonani, że otrzymanie rekompensaty jest długotrwałe i niełatwe. Takie myślenie nie pokrywa się z prawdą. Do rozpoczęcia procedury odszkodowawczej niezbędne są nam informacje dotyczące wypadku. Im więcej ich będzie i zostaną przedstawione w najdrobniejszych szczegółach, tym szybciej i w prosty sposób rozpoczniemy procedury zmierzające do uzyskania rekompensaty za szkody powstałe w wyniku wypadku.

7. Prowadzenie spraw o odszkodowanie jest długotrwałe.

Rozumowanie, że postępowania odszkodowawcze przeciągają się w czasie jest niezgodne z rzeczywistością. We wszystkich sprawach muszą być przestrzegane procedury. Urzędnicy wszystkich szczebli muszą mieć czas na analizę dokumentów i udzielenie odpowiedzi. W skomplikowanych sytuacjach, gdy niezbędne są opinie biegłych lub dodatkowe analizy, przebieg postępowania może się wydłużyć. Najszybciej kończą się sprawy w których uczestniczy jeden sprawca i brak jest rozbieżnych zeznań i opinii. W każdej sprawie warto poczekać na pozytywne dla nas rozstrzygnięcie.

Pamiętaj, że najważniejsze czynniki wpływające na czas trwania procesu to:

  • obrażenia powstałe na skutek wypadku
  • ustalenie osoby odpowiedzialnej za wypadek
  • straty poniesione w wyniku wypadku
  • zmiany w Twoim życiu po wypadku
  • płatnik odszkodowania

Przeczytaj: Jaki jest koszt wynajęcia prawnika w Wielkiej Brytanii?