Wypadek w hali magazynowej – przyczyny

W hali magazynowej do wypadków może dochodzić niezależnie, czy operuje się ciężkim sprzętem, pracuje, dźwigając przedmioty rękami, czy po prostu przechodzi przez to pomieszczenie, w którym zawsze dużo się dzieje. Najczęściej przyczyną wypadków w takich miejscach bywa uderzenie przedmiotem spadającym z wysokich półek magazynowych, potrącenie przez wózek widłowy czy elektryczny, potknięcie o nieprawidłowo ustawione towary, palety. Ważny jest też rodzaj i sposób pielęgnacji podłogi magazynowej. Może się zdarzyć, że po umyciu zostanie ona zbyt śliska, a być może posiada uszczerbki w nawierzchni związane z użytkowaniem ciężkich maszyn. Od tego łatwo o potknięcia i poślizgnięcia się.

W pracy fizycznej ważne jest też przestrzeganie zasad dotyczących właściwego podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów. Konieczne do tego jest przeszkolenie pracowników. Dochodzi tu kwestia konserwacji maszyn, terminów przeglądów, napraw, a nawet temat odpowiedniego oświetlenia, które może być zbyt oślepiające, a przez to sprzyjające wypadkom.  To wiele kwestii do rozpatrzenia po wypadku, zanim określi się, czy pracownik ma prawo do odszkodowania.

Kiedy przysługuje prawo do odszkodowania?

Oczywistymi sytuacjami uprawniającymi do odszkodowania wydają się kwestie związane z wadliwymi maszynami lub brakiem szkoleń w zakresie ich obsługi, tym bardziej kiedy pracownik zgłasza takie potrzeby. Jednak więcej i częściej mamy do czynienia z sytuacjami współwiny. Do nich należy brak odpowiednich szkoleń wymaganych na danym stanowisku. Za ich brak odpowiedzialność ponosi pracodawca, podobnie jak za niewykonywanie w wyznaczonych terminach przeglądów i konserwacji maszyn czy narzędzi.

Spowodowanie wypadku przez innego pracownika to coś, za co w brytyjskim prawie również odpowiada pracodawca. Tak samo zlecanie pracownikowi zadań, do których wykonania potrzebne są maszyny np. z uwagi na ciężar dźwiganych przedmiotów, jest uznawane za lekceważenie zdrowia i życia pracownika przez pracodawcę. Odzież ochronna typu kaski, maski antypyłowe, obuwie ochronne to rzeczy chroniące zdrowie pracownika, które powinien zapewnić pracodawca. W takich okolicznościach branie na siebie pełnej odpowiedzialności przez poszkodowanego w wypadku jest błędem. Jak postępować po wypadku?

Czy można ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli podejrzewamy, że do naszego wypadku, choć częściowo przyczyniły się osoby trzecie, warto skonsultować sprawę ze specjalistami kancelarii odszkodowawczych. Znajdziemy na terenie UK takie, które zapewnią obsługę w języku polskim. Warunkiem jest, że do wypadku doszło w ciągu ostatnich 3 lat i w efekcie zdarzenia doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu. Konsultacja da nam odpowiedź, czy warto wnieść wniosek o odszkodowanie i czy mamy szansę na jego uzyskanie.