Wypadek w drodze do pracy a odszkodowanie

Do odszkodowania uprawnia zarówno zdarzenie, do którego dochodzi w drodze do pracy, jak i w drodze powrotnej do domu. Oczywiście, by wszcząć roszczenie, nie możemy sami ponosić za nie odpowiedzialności. Ważna jest też kwestia, gdzie doszło do wypadku, czy był to wypadek samochodowy, kto prowadził pojazd oraz czy miało to miejsce w godzinach pracy firmy, zgodnie z naszym harmonogramem pracy. Znaczenie też ma czy podróżujemy firmowym samochodem, ale nie wystarczy nim się przemieszczać, by uznane to było za podróż do lub z pracy. Jeszcze inaczej się ma sprawa, gdy podróżujemy samolotem lub statkiem czy samochodem, ale z koniecznością przekroczenia granicy państw. To częsta sytuacja w zawodzie kierowców, dostawców. 

Odszkodowanie oczywiście nam przysługuje, ale procedury są o wiele bardziej skomplikowane. Również jeśli pracujemy za granicą dla brytyjskiej firmy i doznamy uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w pracy, możemy dochodzić odszkodowania, mimo że do zdarzenia doszło na terenie innego kraju. Są to jednak sytuacje, które wymagają udowodnienia okoliczności wypadku i braku swojej winy oraz zebrania dokumentów, które muszą zostać poddane tłumaczeniu. Najlepiej, jeśli od samego początku po zdarzeniu nawiążemy kontakt z kancelarią odszkodowawczą, w której pracownicy doświadczeni w tego typu sprawach udzielą nam wszelkich informacji, rozwieją wątpliwości i oszacują czy mamy podstawy do wniesienia roszczenia.

Na jakie odszkodowanie można liczyć w wyniku wypadku w drodze do pracy?

Ofiary wszelkich wypadków związanych z pracą, wypadków drogowych, w miejscach publicznych czy związanych z medycznymi błędami w Wielkiej Brytanii uprawnione są do odszkodowania, jeśli wykażą, że doznały uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, lub dolegliwości bólowych, a do tego udowodnią, że nie są sprawcami wypadku. Trudno oszacować, jakiej wysokości będzie to odszkodowanie, jednak ważne jest, że w UK odszkodowania nie należą do niskich w porównaniu z innymi krajami Europy. Na ostateczną sumę odszkodowania będzie miał wpływ rodzaj urazu, jego rozległość, rodzaj koniecznego leczenia, ale też fakt, czy i na jak długo wyklucza ona nas z pracy, gdyż w ten sposób zostajemy pozbawieni dochodu. Warto tutaj zapewnić sobie maksimum komfortu w postaci powierzenia prowadzenia naszej sprawy odszkodowawczej profesjonalistom z kancelarii odszkodowawczej. Nie ulega wątpliwości, że takie osoby mają już bogate doświadczenie w podobnych, a może i bardziej skomplikowanych sprawach i dzięki temu możemy liczyć, że nie przeoczą żadnego faktu, który mógłby działać na naszą korzyść, a tym samym zapewnią najwyższe odszkodowanie, jakie można uzyskać w naszym przypadku.

Pamiętajmy, że mamy 3 lata od momentu wypadku na wszczęcie roszczenia. Jeśli doznaliśmy poważniejszych obrażeń, nie warto zwlekać i jak najszybciej odzyskać odszkodowanie, które pozwoli nam w spokoju dochodzić do zdrowia i nie martwić się o tymczasowy brak dochodów. Istotnym faktem jest, że w UK większość kancelarii odszkodowawczych nie pobierze od nas żadnych opłat do czasu wygrania sprawy.