Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek podczas pracy przy maszynie w UK i co trzeba wiedzieć?

Wypadki podczas pracy związane z używaniem profesjonalnego sprzętu

Każdy przypadek powinno się rozpatrywać indywidualnie, ponieważ na odszkodowanie składa się wiele innych czynników poza samym rodzajem wypadku. Jednak wśród najczęstszych wypadków tego typu pojawiających się w sprawach odszkodowawczych należą:

  • upadki z wysokości spowodowane używaniem wadliwych/uszkodzonych rusztowań, platform robotniczych czy drabin,
  • urazy spowodowane przez niesprawny i/lub niebezpieczny sprzęt (na przykład zgniecenie ręki, poparzenie czy porażenie prądem),
  • urazy spowodowane przez ostre krawędzie, często uszkodzonych, części urządzeń i maszyn,
  • urazy podczas pracy z maszynami spowodowane brakiem odpowiedniego szkolenia,
  • urazy spowodowane brakiem odpowiednich akcesoriów zabezpieczających (buty, gogle, kaski, ochraniacze na uszy, rękawice ochronne, itd.)

Wypadek przy pracy a kwestia odszkodowania

Jak widać, wypadki przy pracy z użyciem maszyn i urządzeń mogą być spowodowane przez wiele różnych okoliczności. Warto zdawać sobie sprawę, że wypadek przy pracy nie zawsze jest winą pracownika, a nawet zazwyczaj jest za niego odpowiedzialny pracodawca. Nawet najlepiej przeszkolony i doświadczony pracownik może popełnić błąd – jednak ów błąd zawsze skądś wynika. Drogą do uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy jest dowiedzenie, że wina leży po stronie pracodawcy (ewentualnie innego pracownika, na przykład osoby na stanowisku kierowniczym).

W obowiązku prawnym pracodawcy jest dbanie o należyty stan narzędzi i urządzeń w miejscu pracy, a także o przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa. Pracodawcy mają również obowiązek odpowiednio przeszkolić swoich pracowników przed oddelegowaniem ich do pracy z profesjonalnymi maszynami, a także wyposażyć ich w należne akcesoria ochronne.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy, należy złożyć odpowiedni wniosek o odszkodowanie. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem firmy odszkodowawczej, takiej jak Insito Odszkodowania. Po uzyskaniu wszystkich informacji dotyczących zdarzenia oraz zebraniu dowodów nasi pracownicy skontaktują się z firmą ubezpieczeniową pracodawcy i wynegocjują najlepsze możliwe warunki rekompensaty. Osoby poszkodowane często popełniają ten błąd podczas zajmowania się sprawą o odszkodowanie na własną rękę, że zgadzają się na ugodę przedwcześnie, przez co dostają ułamek rekompensaty, jaka się im należy.

Z pomocą firmy odszkodowawczej z pewnością uzyska się najwyższą możliwą rekompensatę, a także wszechstronną pomoc na każdym etapie sprawy, również w zakresie językowym (tłumaczenie na język polski dokumentów urzędowych, wyjaśnianie procedur obowiązujących w UK, a nawet obecność tłumacza podczas komisji lekarskiej).

Co więcej, oferujemy swoje usługi na zasadach „No Win, No Fee”, co oznacza, że prowizja za nasze usługi jest pobierana wyłącznie po wygraniu sprawy. W razie przegranej nie pobieramy żadnych opłat. Jak wysokie są opłaty w przypadku wygranej? Prowizja w ramach usługi na zasadzie „No Win, No Fee” wedle prawa obowiązującego na terenie UK nigdy nie może wynieść więcej niż 25% całości rekompensaty.

Obawa przed zwolnieniem

Niestety wiele osób, szczególnie imigrantów, boi się zawnioskować o odszkodowanie. Powodem mogą być obawy przed represjami ze strony pracowników lub pracodawcy czy nawet obawy przed zwolnieniem. Takie obawy zazwyczaj wynikają z nieznajomości prawa w UK, ponieważ na terenie Wielkiej Brytanii niesłuszne zwolnienie pracownika jest nielegalne, a takimi przypadkami zajmuje się nieodpłatnie instytucja ACAS w UK. Rzadko więc dochodzi do takich sytuacji, a nawet jeśli – pracownik w takim przypadku ma prawo do odszkodowania również w tym zakresie.