W Anglii wypadek w czasie wykonywania obowiązków zawodowych jest to zdarzenie, którego następstwem jest uszczerbek na zdrowiu lub zgon związane z powodów od nas niezależnych. Gdy niedbalstwo pracodawcy miało wpływ na wypadek należy nam się odszkodowanie.

Jakie zdarzenie jest klasyfikowane jako wypadek w pracy?

Nabycie praw do rekompensaty za wypadek wiąże się z wykonywaniem czynności wynikających z naszych obowiązków zawodowych. Porządkowanie naszego miejsca pracy bez wyraźnego polecenia pracodawcy też się w tym mieści. Gdy do wypadku poprzez nieuwagę doprowadzili inni pracownicy również mamy prawo do otrzymania odszkodowania. Pracodawca również może stworzyć przesłanki do powstania wypadku poprzez brak odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy, dopuszczenie do używania niesprawnego sprzętu oraz dopuszczenie do pracy osób bez odpowiednich kwalifikacji lub specjalnego przeszkolenia.

Rodzaje wypadków przy pracy.

Wypadki w pracy możemy podzielić na trzy grupy:

  1. Wypadek lekki – pomoc medyczna jest zbędna
  2. Wypadek ciężki – powoduje powstanie utraty zdrowia, która ma bardzo duży wpływ na nasze funkcjonowanie w społeczeństwie. Do skutków wypadku zaliczamy amputowanie kończyn, zmiany w wyglądzie zewnętrznym, trwałe kalectwo lub choroby powstałe w związku z wykonywanym zawodem
  3. Wypadek śmiertelny – skutkiem nieszczęśliwego zdarzenia jest zgon

Przeczytaj: Wypadek w pracy w UK – co robić? Gdzie się zgłosić?