Istota ludzka nie jest doskonała pod względem zdrowotnym. Z każdej strony jesteśmy atakowani przez wszechobecne zarazki i bakterie. Dotykają nas lekkie zakażenia i trudne do leczenia choroby. Podobnych niedogodności doznajemy po urazach powstałych w efekcie wypadku przy pracy. Każda choroba powoduje niezdolność do pracy i na czas leczenia musimy korzystać ze zwolnienia lekarskiego.

O czym muszą wiedzieć Polacy pracujący w Anglii?

Odpowiednikiem polskiego L4 w Wielkiej Brytanii jest Statutory Sick Pay, inaczej SSP. Kwota otrzymywanego wynagrodzenia za pracę nie wpływa na kwotę zasiłku chorobowego.

Jaka jest kwota zasiłku chorobowego?

Chorowanie pozbawia nas części wynagrodzenia i z ekonomicznego punktu widzenia nie jest opłacalne. Każda pracująca osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim otrzymuje taką samą kwotę zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy nie przysługuje, kiedy nasze leczenie trwa krócej niż 4 dni. Zasiłek w kwocie £92.05 tygodniowo otrzymuje się do dwudziestu ośmiu tygodni niezdolności do pracy. Na angielskie warunki jest to bardzo mało, aby nasze życie pozostało na tym samym poziomie.

Kto jest uprawniony do zasiłku chorobowego?

Tylko umowa o pracę gwarantuje prawo do otrzymania zasiłku chorobowego. Dotyczy to również umów zawartych w agencjach pośrednictwa pracy. Aby otrzymać zasiłek, choroba musi trwać najmniej 4 dni – zalicza się do niej również dni wolne od pracy. Kolejnym warunkiem jest kwota tygodniowych zarobków, która musi przekroczyć £116. Gdy wcześniej ktoś otrzymywał zasiłek w ciągu 28 tygodni, ponownie go nie otrzyma. Dotyczy to również kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim. Nie wolno zapomnieć, że o chorobie należy powiadomić pracodawcę.

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie?

Informację o zachorowaniu należy bezzwłocznie przekazać pracodawcy. Choroba trwająca dłużej niż 7 dni wymaga zwolnienia wystawionego przez lekarza. Zaświadczenie o zdolności do pracy wystawiane przez lekarza pierwszego kontaktu, wymagane jest po dłuższej chorobie. Jeżeli nie otrzymamy zasiłku chorobowego, fakt ten zgłaszamy pracodawcy. Gdy okaże się to nieskuteczne możemy powiadomić zajmujące się tym instytucje.

A jeśli choroba jest skutkiem wypadku w pracy?

O zasiłek chorobowy może wystąpić tylko pracownik zatrudniony legalnie. W porównaniu z kosztami utrzymania świadczenie to jest bardzo niskie. Znacznie wyższą kwotę możemy otrzymać, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku.

Kwota odszkodowania zależy od wielkości urazu nabytego podczas wypadku i osoby, która go spowodowała. Może otrzymać go pracownik, który w chwili wypadku przebywał w Anglii. Gdy poszkodowany skorzysta z usług firmy Insito Odszkodowania możliwe jest, żeby zadośćuczynienie było znacznie większe niż zasiłek chorobowy.

Co obejmuje odszkodowanie?

Żeby być pewnym sukcesu swoje problemy powinniśmy powierzyć specjalistom. Tylko oni potrafią udowodnić, że ofiarą wypadku był pracownik, który nie przyczynił się do wypadku. Ma to istotne znaczenie dla pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy odszkodowawczej.

Znajomość prawa umożliwia specjalistom wywalczenie zadośćuczynienia za wypadek przy pracy. Ponadto dysponując szczegółową dokumentacją istnieje duże prawdopodobieństwo zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji oraz wynagrodzenia przysługującego za czas choroby. W chwili wypadku poszkodowani skupiają się na swoim stanie zdrowia, a sprawy finansowe są bardzo odległe. Dlatego czas ma tu bardzo duże znaczenie, a szybki kontakt z Insito Odszkodowania poprawia sytuację poszkodowanego w wypadku.