Wszyscy udający się w celach zarobkowych za granicę chcą zmienić swoją sytuację finansową. Liczą na znalezienie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. Nie przypuszczają, że ich nowy pracodawca jest nieuczciwy i za wykonaną pracę nie otrzymają wynagrodzenia. Co zrobić gdy znajdziemy się w takiej sytuacji?

Przyjazdy polaków do Anglii spowodowały nagły wzrost liczby agencji pracy. Firmy zatrudniały pracowników, ale nie wypłacały wynagrodzenia za pracę. Pomimo znacznego zmniejszenia się liczby takich zakładów pracy, dalej występują takie sytuacje. Oszukani pracownicy nie wiedzą jakie mają prawa i stawia ich to na przegranej pozycji.

Gdzie się udać, gdy nie otrzymamy wynagrodzenia za pracę?

Instytucją nadzorującą wypłaty wynagrodzeń jest HM Revenue and Customs i tam należy się udać lub skorzystać z infolinii, na której konsultanci udzielą nam szczegółowych informacji. HM Revenue and Customs pomaga również pracownikom, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe.

Anonimowych petentów przyjmuje organizacja Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS). Organizacja ta pracuje niezależnie od administracji państwowej i pracuje nad łagodzeniem sporów między pracodawcą i pracownikiem. W organizacji tej możemy uzyskać szczegółowe informacje dotyczące każdego etapu postępowania. Informacji na temat minimalnej płacy i praw pracownika udziela też infolinia rządowa.

Czy za zgłoszenie nieuczciwego pracodawcy mogę w odwecie stracić pracę?

Pracujący za granicą swojego kraju nie potrafią samodzielnie znaleźć pracy, nie orientują się w prawie pracy i mają kłopoty ze znajomością języka. Boją się, że z powodu konfliktów z pracodawcą mogą zostać zwolnieni z pracy. Żyją w ciągłym stresie i są niesamodzielni. Nie opuszcza ich nadzieja otrzymania zaległego wynagrodzenia. Ale prawo jest po ich stronie. Pracownik, który został zwolniony z pracy bez bardzo ważnej przyczyny może walczyć o swoje prawa na drodze sądowej.

Brak wypłaty – czy można starać się o odszkodowanie od pracodawcy?

Otrzymanie odszkodowania w Anglii jest łatwiejsze niż w Polsce. Może je otrzymać każdy, kto został ofiarą wypadku w pracy. Należy tylko znać obowiązujące prawo. Duża grupa pracowników ma z tym problem. Odszkodowanie można otrzymać również za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę. Jest to strata materialna, która odbija się na pracowniku i jego rodzinie. Powoduje obniżenie się poziomu życia i sprzyja powstawaniu stresujących sytuacji, które wpływają na całą rodzinę. Nieuczciwy pracodawca może zmienić życie wielu ludzi. Dlatego nie należy samemu się tym zajmować i lepiej skontaktować się ze specjalistami. Znają oni metody postępowania, znają sposoby skutecznego występowania przed sądem i potrafią wywalczyć wysokie odszkodowanie oraz świadczenia towarzyszące.

Komu zlecić walkę o odszkodowanie?

Brak wynagrodzenia za pracę stawia pracowników w bardzo trudnej sytuacji. Piętrzą się problemy z egzystencją. Oddalenie od swojej ojczyzny powoduje, że są samotni, zestresowani i bezradni. Nie znają prawa i nie wiedzą, że mogą otrzymać odszkodowanie. Całą sytuację może poprawić kontakt z firmą Insito Odszkodowania. Nasi konsultanci posługują się językiem polskim i poinformują o szczegółach przebiegu postępowania. Dzięki znajomości prawa potrafią uzyskać wysokie odszkodowania oraz dodatkowe rekompensaty.