Dużo czynników wypływa na czas zakończenia procesu odszkodowawczego i otrzymania rekompensaty za szkody doznane podczas wypadku. Gdy sprawa nie jest skomplikowana, może się zakończyć w czasie kilku tygodni. W trudnych przypadkach może potrwać znacznie dłużej. Jeżeli brakuje nam pieniędzy na leczenie i rehabilitację, istnieje możliwość wystąpienia o odszkodowanie tymczasowe.

Czas oczekiwania zależy od kategorii wydarzenia.

Przeciętny czas zakończenia procesu odszkodowawczego jest zależny po rodzaju zdarzenia i wynosi:

  • od 6 do 9 miesięcy dla nieszczęśliwego zdarzenia w pracy
  • od 12 do 18 miesięcy w przypadku choroby zawodowej

Przedstawione powyżej okresy oczekiwania są uśrednione. Jakikolwiek splot wydarzeń musi być rozpatrywany indywidualnie ze względu na przyczyny powstania.

Co wpływa na długotrwałość postępowania?

Główne czynniki wpływające na czas postępowania odszkodowawczego to przede wszystkim rodzaj odniesionych urazów oraz okoliczności zdarzenia. Mają bardzo duży wpływ na czas przebiegu postępowania i jego ostateczne zakończenie. Gdy sprawca wypadku nie przyznaje się do winy lub jego tożsamość jest niejasna, konieczne jest przedłużenie postępowania do czasu zdobycia niezbitych dowodów.

Czy zgodzić się na ugodę?

Firmy ubezpieczeniowe bardzo szybko skłaniają się ku ugodzie, gdy ich klienci doprowadzą do wypadku. Obawiając się wysokich opłat sądowych. Przedstawiają zaniżone kwoty, które nie pokryją leczenia i rehabilitacji po wypadku. Dążą do szybkiego zamknięcia postępowania i poniesienia zminimalizowanych kosztów. W takiej sytuacji poszkodowany może otrzymać rekompensatę w czasie czterech tygodni. Profesjonaliści z Insito Odszkodowania potrafią sprawdzić czy proponowana kwota odszkodowania zapewni pokrycie wszystkich strat, dlatego poproś ich o pomoc.

Przeszkody prawne związane z zadośćuczynieniem

Zdarza, że poszkodowanymi w wypadkach są nieletni. W tym wypadku cała kwota odszkodowania znajdzie się na specjalnym koncie do chwili uzyskania pełnoletniości przez osobę poszkodowaną. Jeżeli wypadkowi ulegnie osoba niepoczytalna to, zadośćuczynienie zostanie wstrzymane do czasu zmiany okoliczności prawnych.