Odszkodowanie przysługuje osobom, które uległy wypadkowi przy pracy oraz pracowały w szkodliwych warunkach i w związku z tym wystąpiła choroba zawodowa.

Znajomość przebiegu procedur i angielskiego prawa gwarantuje szybkie zakończenie sprawy i uzyskanie wysokich sum odszkodowania. Polacy mieszkający w Anglii słabo orientują się w obowiązujących przepisach prawa. Ich problem mogą rozwiązać doświadczeni prawnicy.

Pracownicy poszkodowani w wypadkach występują o odszkodowanie samodzielnie lub rezygnują z walki o rekompensatę z powodu wysokich kwot obsługi prawniczej. Wątpią w powodzenie procesu odszkodowawczego. Nie wiedzą, że porady i usługi kancelarii prawniczych są ogólnodostępne i nie obciążają poszkodowanych w wypadkach.

W jaki sposób rozliczamy się z prawnikiem?

Z prawnikiem możemy uregulować rachunki na kilka sposobów. Nie każda forma rozliczenia jest dla nas korzystna. Klient niechętnie wnosi opłaty za usługi kancelarii prawniczej. Stanowi to duży problem, gdy całą kwotę musimy wpłacić przed rozpoczęciem postępowania. W razie negatywnego rozpatrzenia naszego wniosku o odszkodowanie tracimy pieniądze.

Możesz otrzymać pomoc od związków zawodowych jeśli do nich należysz. Organizacje pracownicze mają swoich partnerów w kancelariach i dzięki nim można skorzystać z bezpłatnych porad. Pomocy takiej nie zapewniają wszystkie zakłady pracy.

Dla osoby poszkodowanej w wypadku najlepszym rozwiązaniem jest No Win – No Fee.

Jest to dobre rozwiązanie. Całe ryzyko niepowodzenia procesu odszkodowawczego spada na prawnika. On pokrywa wszystkie należności związane z postępowaniem. Rozliczenie następuje po pomyślnym zakończeniu sprawy i przyznaniu odszkodowania.

Przeczytaj: Jak obliczyć wysokość odszkodowania powypadkowego w Wielkie Brytanii?

Najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta

Specjaliści pracujący w obszarze odszkodowań bardzo często posługują się przedstawioną wyżej zasadą No Win – No Fee. Zgłaszających się do nich poszkodowanych nie obciążają finansowo. Wykorzystują kapitał własny na każdym etapie postępowania. Każdy klient zabezpieczony jest przez podpisanie umowy – CFA (Conditional Fee Agreement). Na podstawie umowy prawnik rozpoczyna starania o odszkodowanie dla pokrzywdzonego i odzyskanie poniesionych nakładów finansowych.

Wypadek przy pracy jest dla pokrzywdzonego źródłem zmartwień i problemów, a konieczność wnoszenia dodatkowych opłat jest dla niego przygnębiająca. Umowa z prawnikiem jest bardzo korzystna dla klienta, bo zabezpiecza go przed wydatkami. Po zakończonym postępowaniu prawnik wylicza prowizję, której wysokość nie może być wyższa niż 25% kwoty przyznanego odszkodowania. Dzięki prowizji prawnicy chętnie prowadzą sprawy wykorzystując No Win – No Fee, a czym większe odszkodowanie tym więcej pieniędzy trafi do kancelarii prawniczej.

Czy kancelarie prawnicze działają zgodnie z prawem?

Istnieją kancelarie prawnicze dla których pojęcie prawa rozbiega się z rzeczywistością. Jednak zdecydowana większość działa uczciwie i jest przyjazna klientowi. Prawnicy profesjonalnie poprowadzą osoby poszkodowane przez zawiłości postępowania odszkodowawczego. Zabezpieczeniem dla osób korzystających z usług prawników jest umowa, która w chwili podpisania powinna być zrozumiała dla klienta. Wybranie kancelarii z polskimi specjalistami uchroni Cię od nieprzyjemnych niespodzianek.

Przeczytaj: Od czego zależy wysokość odszkodowania za wypadek w pracy w Anglii lub Wielkiej Brytanii?