Depresja i stany lękowe często jej towarzyszące to obecnie czwarty z najpoważniejszych stanów zdrowotnych. Utrzymuj się miesiącami, upośledza codzienne czynności przez to, że obniża zainteresowanie nimi, ogranicza zdolności do koncentracji, wywołuje ciągle zmęczenie, obniża samoocenę. Czy doświadczenia w pracy mogą się przyczyniać do objawów depresyjnych?

Praca źródłem depresji

Zgodnie z badaniami Bureau of Labor Statistics 8 na 10 ankietowanych pracowników wykazuje wczesne lub bardziej zaawansowane objawy depresji. Psychiatrzy twierdzą, że każde miejsce pracy może stanowić źródło tego problemu, jeśli ma się tam do czynienia ze zbyt dużym stresem i brakiem wsparcia. Jeżeli praca jest jedynym, co mamy w życiu, to już sam ten fakt stanowi czynnik ryzyka. Nakładając na to nadmierną presję, izolowanie pracowników, mobbing, zastraszanie, napiętą, konfliktową atmosferę pracy, przesadne obciążenie obowiązkami to nietrudno zacząć czuć się źle w pracy i nie chcieć do niej chodzić. Dyskryminacja, nieregularne godziny pracy czy nieadekwatne wynagrodzenie również obniżają samoocenę, demotywują, wywołują stan ciągle niepewności.

Sprawdź także: Złe traktowanie w pracy w UK — co robić? Gdzie się zgłosić?

Depresja i stres w pracy a odszkodowanie

W przypadku zaburzeń psychicznych trudno przypisać ich pojawienie się konkretnemu zdarzeniu. W przypadku urazów wynikających z upadków, potknięć, poślizgnięć dochodzi do konkretnego zdarzenia, które ma swoją przyczynę. Depresja narasta stopniowo i można polemizować, czy to akurat praca się do niej przyczyniła. Przed pracownikiem zatem konieczność udowodnienia postępowania szefa, kultury organizacyjnej w firmie, nadużyć, przeciążania obowiązkami czy nierealistycznymi terminami. To obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i ocena wszelkich możliwych zagrożeń, jakie mogą pojawić się w danym środowisku pracy. Lekceważący stosunek do pracowników, brak motywowania czy systemu nagradzania, nadmierne wymagania to niektóre czynniki, którymi pracodawca przyczynia się do pogorszenia funkcjonowania psychicznego swoich pracowników. Tak prowadzoną politykę firmy można udowodnić, ale wymaga to czasu i zaangażowania. Pamiętajmy, że pracownik ma za zadanie zgłaszanie przełożonemu wszelkich problemów, w tym depresji jeśli zakłada, że jej przyczyny związane są z pracą. Pracodawca powinien zareagować w taki sposób, by ograniczyć czynniki wywołujące ten stan. Brak jakiejkolwiek aktywności na tym polu uprawnia do odszkodowania z tytułu zaniedbania pracodawcy.

Jeśli obserwujemy u siebie niepokojące objawy i łączymy je ze swoją sytuacją zawodową, najlepiej, jeśli skontaktujemy się z lekarzem specjalistą, który oceni nasz stan, postawi diagnozę. Aby oszacować czy nasza sytuacja uprawnia nas do odszkodowania, najlepiej skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą specjalizującą się w tego typu sprawach, a która przeanalizuje nasz przypadek. Nie zawsze to praca przyczynia się do depresji, pamiętajmy, że zmiana otoczenia, oddzielenie od rodziny to też czynniki stresujące mogące wywoływać stany depresyjne.