Kto jest odpowiedzialny za nasz wypadek?

Przede wszystkim wypadek powinien być spowodowany przez osobę trzecią, bądź nasz wkład winy jest tylko częściowy. Odpowiedzialność natomiast musi ponosić pracodawca, przełożony lub nasz współpracownik, choć nie muszą być bezpośrednio zaangażowani w wypadek – wystarczy, że sprzęt, przy naszym stanowisku pracy, był wadliwy i pomimo zgłaszania usterek kazano nam przy nim pracować. Czasem może nam się wydawać, że w niektórych sytuacjach, jak na przykład przy potknięciu się w miejscu pracy, nikt nie ponosi odpowiedzialności za wypadek. Dlatego warto zgłosić się o pomoc do profesjonalisty w tej dziedzinie, który z łatwością wskaże osobę odpowiedzialną – chociażby za nasze potknięcie.

W jakich przypadkach możemy otrzymać odszkodowanie?

Często zdarza się, że ktoś nie wychodzi ze sprawą o odszkodowanie, bo uważa, że jego uraz jest zbyt mały, by skutecznie ubiegać się o rekompensatę. Jednak warto wiedzieć, że odszkodowanie przyznaje się nie tylko przy wypadkach ciężkich czy śmiertelnych, ale istnieje także kategoria wypadków lekkich, za które również przyznawana jest rekompensata. Oczywiście jest ona stosunkowo niższa niż ta, gdy w grę wchodzą poważne uszkodzenia ciała. Jednak i tak warto walczyć o zwrot poniesionych z własnej kieszeni kosztów, z którymi nie mielibyśmy do czynienia, gdyby nie wypadek spowodowany przez kogoś innego.

Procedura działania przy wypadku w pracy

Jeśli doszło do wypadku w pracy, bardzo ważne jest, aby podejmować prawidłowe działania zgodne z procedurą. Należy więc bezzwłocznie powiadomić o wydarzeniu pracodawcę lub przełożonego, którzy natomiast mają obowiązek zapewnić nam pierwszą pomoc. Odpowiednio oddelegowany do tego pracownik powinien sporządzić raport oraz wpisać zaistniałą sytuację do Księgi Wypadków (Accident Book). Warto także skorzystać z wizyty w punkcie medycznym, gdzie zostanie sporządzona odpowiednia notatka przez lekarza, która przyda się w późniejszym procesie odszkodowawczym. Do szpitala lub innej placówki bezpośrednio z miejsca wypadku powinien towarzyszyć nam jeden ze współpracowników, który będzie nam pomocą, ale i świadkiem. Przy prawidłowym działaniu bezpośrednio po wypadku łatwiej później zebrać potrzebne dowody, aby ruszyć proces o odszkodowanie.

Do kogo zwrócić się o odszkodowanie?

Co bardzo ważne, to nie nasz pracodawca będzie wypłacał nam rekompensatę za poniesione urazy, tylko firma, która go ubezpiecza. W UK obowiązkowo każda działalność gospodarcza musi się ubezpieczać na takie wypadki. Taki system sprawia, że nie musimy obawiać się represji ze strony pracodawcy, jeśli będziemy ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, utraty dochodu i rekompensatę za nasze cierpienie.