Accident Book jest książką, która powinna znajdować się u każdego pracodawcy. O istnieniu takiego dokumentu powinni wiedzieć wszyscy pracownicy. Odnotowuje się w niej ważne dane dotyczące sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pracownika. Zapisy w książce wypadków stanowią ważny dowód w procesie odszkodowawczym.

Obowiązek zgłoszenia wypadku w pracy

Do obowiązku pracodawcy należy natychmiastowe zgłoszenie wypadku do Health Service Executive (Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa) i odnotowania tego zdarzenia w Accident Book (Księdze Wypadków). W przypadku braku działań pracodawcy w tym zakresie, można uważać, że wie o własnej odpowiedzialności za wypadek. W takiej sytuacji należy zwrócić się z prośbą o odnotowanie wydarzenia w formie pisemnej. Ponadto wskazane jest wezwanie służb zajmujących się badaniem przyczyn wypadków. Na zgłoszenie wydarzenia poszkodowany pracownik ma trzy lata.

Czy odnotowanie wypadku w Accident book jest konieczne?

Każdy wypadek musi być odnotowany w książce. Jeżeli takiego wpisu nie będzie, możemy mieć kłopot z prowadzeniem postępowania, a nasze roszczenia mogą nie zostać uwzględnione. Wpis dokonany w książce wypadków musi być dla nas zrozumiały. Może się zdarzyć, że podpiszemy notatkę, która zawiera nieprawdziwe informacje i w ten sposób je potwierdzimy – prawo stanowi bowiem, że osoba podpisująca dokument zgadza się z jej treścią. Aby nie popełnić tego błędu konieczne jest dokładne przetłumaczenie treści wpisu przez tłumacza lub osobę do której mamy zaufanie. Dotarcie do tłumacza może umożliwić Ci również pracodawca.

Przeczytaj również: Czy wpis do Accident book jest konieczny?

Czy pracodawca musi być w miejscu nieszczęśliwego zdarzenia?

O wypadku w zakładzie pracy musi być powiadomiony pracodawca, choć jego obecność na miejscu zdarzenia nie jest konieczna. Wystarczy, że znajdzie się tam bezpośredni przełożony pracownika, który uległ wypadkowi. Dopiero, gdy takiej osoby nie ma wtedy pracodawca musi się udać na miejsce zdarzenia. Okoliczności każdego wypadku należy dokładnie wyjaśnić. Dotyczy to również sytuacji, w której poszkodowany nie będzie występował o odszkodowanie w Anglii. Pracodawca ma obowiązek zgłosić każdy wypadek, bez wyjątków, w Urzędzie do Spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa. Zaniedbanie takiego obowiązku powoduje skierowanie sprawy na drogę sądową.