Wówczas szli do lekarza w Polsce, a następnie powiadamiali pracodawcę o chorobie. Jak będzie wyglądać ta kwestia po Brexicie?

Ogólne zasady działania zwolnienia lekarskiego w UK

W Wielkiej Brytanii mamy do czynienia ze świadczeniami Statutory Sick Pay, czyli wynagrodzeniem chorobowym. Przyznawane jest ono, dopiero gdy nasza choroba trwa więcej niż cztery dni – najdłużej natomiast można otrzymywać SSP przez 28 tygodni. Jednak jeśli nasza choroba nie trwa dłużej niż siedem dni (włącznie z dniami wolnymi od pracy), nie musimy przedkładać pracodawcy żadnych dokumentów od lekarza. Oczywiście należy poinformować pracodawcę o swojej niezdolności do pracy, a także o naturze naszej choroby. Jednak zaświadczenie będzie potrzebne, dopiero gdy w łóżku spędzimy dłużej niż tydzień. W Wielkiej Brytanii lekarze wydają „fit note”, czyli zaświadczenie lekarskie o zdolności (lub niezdolności – „sick note”) do pracy. Różni się ono polskiego zwolnienia (L4).

Czy zwolnienie lekarskie z Polski jest akceptowane w UK?

Dotychczas każdy Polak pracujący w Wielkiej Brytanii mógł liczyć na to, że zwolnienie lekarskie wydane w Polsce zostanie uwzględnione za granicą. W związku z Brexitem sytuacja w wielu kwestiach staje się niejasna. Wszystko jednak wskazuje na to, że tutaj nic się nie zmieni. Lekarz zawsze pozostaje lekarzem, bez względu na to, jakim językiem się posługuje.

Aby nasze zwolnienie mogło jednak być zaakceptowane przez naszego pracodawcę, konieczne jest przetłumaczenie go na angielski. Żeby tłumaczenie takiego zaświadczenia nie straciło na mocy prawnej, należy skorzystać z usług profesjonalnego Biura Tłumaczeń z odpowiednimi certyfikatami poświadczającymi, że mogą zajmować się tłumaczeniem dokumentów medycznych.

Zwróćmy też uwagę na to, aby zaświadczenie wystawiane przez lekarza zawierało wszystkie potrzebne informacje – pełną nazwę placówki medycznej, datę, diagnozę oraz opinię lekarza. To ostatnie raczej w polskich zaświadczeniach się nie pojawia, trzeba więc poprosić lekarza bezpośrednio, aby wydał opinię, czy jesteśmy zdolni do pracy – a jeśli nie, to kiedy powinniśmy już być.

Czy mogę iść do lekarza w Polsce, jeśli składki odprowadzam za granicą?

Tak! Każdy Polak legalnie pracujący za granicą w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej lub w którymś z państw należących do EFTA (np. w Islandii czy Szwajcarii) może liczyć na darmową opiekę zdrowotną również w Polsce. Trzeba jednak podjąć pewne kroki w tym celu. System działa w ten sposób, że ważne jest to, gdzie płaci się składki zdrowotne wynikające z podpisanej umowy o pracę. Jeśli więc odprowadzamy składki w Anglii, a zachorujemy w Polsce – wystarczy zanieść druk L4 do ZUS-u, aby ten wysłał druk do odpowiedniej instytucji w Anglii, by uzyskać darmową opiekę zdrowotną w Polsce. Jako że UK wyszło z Unii, takie zasady będą obowiązywać jeszcze do 31 grudnia 2020 roku.