Aby w ogóle  można był rozpatrywać wypadki w pracy pod kątem odszkodowania, muszą być odnotowane w księdze wypadków. Czym jest Accident book  i co powinno się w niej znaleźć?

Accident book — obowiązek pracodawcy

Brytyjskie prawo nakłada na każdego pracodawcę obowiązek prowadzenia księgi wypadków w miejscu pracy. To tu powinien być odnotowany każdy wypadek, a wraz z nim opisane przyczyny, przebieg i skutki. Poszkodowany w wypadku ma prawo do kopii tego dokumentu i ważne, by przeczytał go ze zrozumieniem, tym bardziej, jeśli pracodawca oczekuje, że pracownik pod notatką złoży swój podpić. Pracownik powinien zgłosić każde zdarzenie niezależnie od tego, czy skutki wydają się niewielkie. Oczywiście może tego nie zrobić, ale brak tej notatki w Accident book, podobne jak próba zgłoszenia zdarzenia po upływie jakiegoś czasu, raczej niekorzystnie wpływa w sytuacji, gdy pracownik jednak decyduje się na roszczenie odszkodowania.

Wypadek powinien być odnotowany już w tym samym dniu. Jeśli pracodawca nie jest obecny na miejscu, należy zgłosić mu wypadek telefonicznie lub mailowo. Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny zdarzenia. Pracodawca powinien wyniki i wyjaśnienia  zgłosić do urzędu zajmującego się wyjaśnianiem okoliczności wypadków w miejscu pracy. W UK jest to HSE, czyli Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy niezależnie od tego, jakie kroki zamierza podjąć pracownik.

Wypadek w pracy a odszkodowanie

Dochodzenie powypadkowe jest bardzo ważnym krokiem, bo w jego efekcie ma zostać określona wina. Prawo brytyjskie określa, że przynajmniej w 50% wina musi spoczywać na osobie trzeciej, bo w przeciwnym razie poszkodowanemu nie przysługuje odszkodowanie. Taka sytuacja może poszkodowanego zachęcać do zafałszowywania zeznań na swoją korzyść, a pracodawcę do poszukiwania winy po stronie pracownika poszkodowanego. Dlatego ważne, by pracownik, relacjonując zdarzenie, był uczciwy, nie odsuwał swojej winy, jeśli taka, chociaż częściowo była. Wykazanie fałszywości zeznań może skutkować odmową wypłaty odszkodowania, nawet jeśli w większej części i tak winę ponosił ktoś trzeci. Zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy jest zebranie dowodów potwierdzających prawdziwość zeznań, dlatego ważne, by pracownik zachował na tyle trzeźwą głowę, by zrobić zdjęcia z miejsca wypadku, zabezpieczyć monitoring czy zadbać o zeznania świadków.

Z racji tego, że wypadki w miejscu pracy często wiążą się niejasnością co do współudziału poszkodowanego albo z próbą uniknięcia przez pracodawcę odpowiedzialności najlepiej, jeśli ofiara zdarzenia skontaktuje się z kancelarią odszkodowawczą. Takie instytucje obsługujące w języku ojczystym od lat funkcjonują na terenie UK, udzielając darmowych konsultacji i analizy sprawy i pomagając rozstrzygnąć zasadność wniesienia roszczenia o odszkodowanie.