Najbardziej opłacalna dla pracodawcy jest wypłata odszkodowania pracownikowi, który uległ wypadkowi. W tym przypadku pracodawca nie jest obciążony wzrostem kwoty ubezpieczenia. Dla pracownika jest to również korzystne, bo nie musi czekać na wyniki postępowania. Warto jednak rozważyć, czy jest to dla nas korzystne, bowiem kwota zadośćuczynienia może być niewystarczająca na pokrycie strat związanych z wypadkiem.

Czego nie możemy przeoczyć po wypadku w pracy?

W celu oceny stanu naszego zdrowia po wypadku koniecznie musimy zostać zbadani przez lekarza. Miejscami, w których najczęściej dochodzi do wypadków są place budowy i duże zakłady pracy. Informację o wypadku musimy przekazać naszemu pracodawcy. Ponadto należy natychmiast udać się do lekarza, który oceni nasza zdolność do pracy i wpływ wypadku na nasze funkcjonowanie. Lekarz przygotowuje dokument zawierający wszystkie dane dotyczące naszego stanu zdrowia. Notatka napisana przez lekarza będzie podstawą do obliczenia wielkości odszkodowania.

Przeczytaj też: Jak obliczyć wysokość odszkodowania w UK?

Odebrać odszkodowanie od pracodawcy czy porozmawiać z ubezpieczycielem?

Firma, w której doszło do wypadku dąży do minimalizacji odszkodowania wypłacanego poszkodowanemu pracownikowi. Opłaca się to pracodawcy, bo nie rośnie kwota kolejnych składek ubezpieczenia. Pracownik korzysta na tym, że może szybko otrzymać rekompensatę i nie musi czekać na zakończenie procesu odszkodowawczego. Propozycja pracodawcy nie zawsze jest satysfakcjonująca dla poszkodowanego. Leczenie po wypadku i rehabilitacja są drogie, a wypłacona kwota może okazać się za mała. Musisz się zastanowić, czy oferowana przez pracodawcę kwota zostanie wypłacona szybko i pokryje wszystkie potrzeby związane z powrotem do zdrowia.

Tylko raport medyczny napisany przez lekarza specjalistę da Ci szansę na otrzymanie kwoty odpowiedniej do doznanych obrażeń.