Co zalicza się do chorób zawodowych?

Pamiętajmy, że nie każdy uraz w miejscu pracy zalicza się do chorób zawodowych. Nie zalicza się do nich obrażeń doznanych w nieszczęśliwych wypadkach, jak na przykład złamanie nogi w wyniku upadku z wysokości, pomimo iż takie upadki zaliczają się do ryzyka zawodowego przy wykonywaniu niektórych prac. Wtedy mowa o wypadku przy pracy – „work accident”.
Choroby zawodowe muszą wiązać się z czymś, co rozwija się wraz z wykonywaniem pracy przez długi okres czasu. Często choroby zawodowe są spowodowane narażeniem na działanie niebezpiecznych substancji, takich jak chemikalia, przeróżne groźne opary oraz pyły, ale także hałas.

Schorzenia z tej kategorii mogą więc dotyczyć:

  • problemów z układem oddechowym (między innymi związane z narażeniem na działanie azbestu, ale też astma zawodowa, pylica płuc, nowotwór płuc),
  • ze wzrokiem czy słuchem (zespół urazu akustycznego, szumy uszne, utrata słuchu, utrata wzroku),
  • problemów dermatologicznych jak kontaktowe zapalenie skóry (może objawiać się przez infekcje skórne, nowotwór skóry, trądzik).

Obrażenia spowodowane pracą

Oprócz tego w UK mówi się przy okazji chorób zawodowych o tak zwanych „industrial injuries”, czyli urazach spowodowanych pracą. Związane mogą być:

  • z narażeniem na używanie wibrujących maszyn i narzędzi (jak młot pneumatyczny) – mowa wtedy o „vibration injuries”;
  • bądź narażeniem na konieczność powtarzania uporczywych czynności, które angażują przez dłuższy okres czasu tylko określone partie ciała (na przykład przy obejmowaniu stanowiska przy taśmie produkcyjnej, ale także przy wielogodzinnej pracy przy komputerze) – mowa o „repetitive strain injuries” (RSI).

Najczęstszym przykrym skutkiem narażenia na drgania mechaniczne jest choroba wibracyjna. Ma ona bardzo negatywne skutki na całe ciało – przyczynia się między innymi do zaburzeń w systemie nerwowym i krwionośnym, do zwyrodnień stawów i kości, a nawet powoduje zaburzenia czucia. Natomiast do chorób z zakresu RSI zalicza się między innymi zespół cieśni kanału nadgarstka, zespół de Quervaina, łokieć golfisty, łokieć tenisisty czy zakleszczające zapalenie ścięgna.

Do czego mamy prawo, jeśli zdiagnozuje się u nas chorobę zawodową?

Przede wszystkim jeśli doznane przez nas urazy spowodowane pracą utrudniają nam codzienne życie mamy prawo do zasiłku od Department for Work and Pensions (DWP). Zasiłek ten nosi nazwę Industrial Injuries Disablement Benefit (IIDB). Jego wysokość zależy od naszego stopnia niepełnosprawności. Oprócz tego mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie od naszego pracodawcy.