Jeśli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku i w związku z tym pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu, pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Jak działa BHP w UK?

Odpowiednikiem polskiego BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) w Wielkiej Brytanii jest HASAWA, czyli Health and Safety at Work etc. Act 1974. Zarówno pod nazwą BHP, jak i HASAWA kryją się zbiory zasad dotyczących funkcjonowania w miejscu pracy, które mają na celu zminimalizowanie wystąpienia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika. Wdrożenie tych zasad do codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest niezbędne i usankcjonowane prawnie.

Pracodawca w UK ma obowiązek przeprowadzić „risk assessment”, czyli dosłownie „ocenę ryzyka” w miejscu pracy, a także ubezpieczyć przedsiębiorstwo gdyby doszło do wypadku przy pracy (czyli wykupić dedykowaną polisę employers’ liability insurance).

Ocena ryzyka pracy – risk assessment

Ocena ryzyka pracy przez pracodawcę powinna przebiegać według następujących kroków:

  • określenie, jakie potencjalne zagrożenia czyhają na pracowników w miejscu pracy, biorąc pod uwagę charakter wykonywanych przez nich obowiązków oraz narzędzia, urządzenia i maszyny przez nich obsługiwane;
  • określenie, która grupa pracowników jest narażona na jakie potencjalne zagrożenia;
  • ocena poziomu ryzyka, jakie pracownicy biorą na siebie, gdy podejmują pracę; z jakimi potencjalnymi zagrożeniami będą musieli się zmierzyć;
  • wprowadzenie odpowiednich i przemyślanych ulepszeń w miejscu pracy oraz zorganizowanie szkoleń pracowniczych, by zminimalizować ryzyko wystąpienia urazu u pracowników.

Risk assessment powinno być przeprowadzane zawsze, gdy ulegają zmianie warunki pracy. Ocena ryzyka pracy nie jest jednorazowym działaniem.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy?

Jednak mimo najlepszego przygotowania wypadki się oczywiście zdarzają, ponieważ mają to do siebie, że bywają nieprzewidywalne. Właśnie dlatego pracodawca obowiązkowo wykupuje odpowiednią polisę ubezpieczeniową, pomimo skrupulatnego przeprowadzania risk assessment – aby zagwarantować rekompensatę swoim pracownikom w razie wypadku.

Jak wiadomo, wypadek przy pracy to niejednokrotnie nie tylko ból i wydatki medyczne związane z urazem, ale także strata wynagrodzenia i inne pomniejsze koszty – to wszystko zostaje pokryte przez ubezpieczenie pracodawcy. Wystarczy złożyć wniosek o odszkodowanie, a najlepiej zrobić to za pośrednictwem firmy odszkodowawczej. Firma odszkodowawcza pomoże wykazać, że pracownik nie był odpowiedzialny za spowodowanie wypadku i wynegocjuje od firmy ubezpieczeniowej pracodawcy jak najwyższą kwotę rekompensaty. Wysokość rekompensaty jest zależna od różnych czynników, między innymi do rodzaju wypadku i powagi doznanego urazu.