Wypadki ze skutkiem śmiertelnym podczas pracy w Wielkiej Brytanii zdarzają się stosunkowo rzadko. Niestety, mimo faktu, iż wskaźnik obrażeń śmiertelnych jest najniższy w Europie to wciąż istnieją zawody podwyższonego ryzyka.

Najwięcej wypadków powodujących zgon pracownika występuje w budownictwie, przemyśle górniczym i wydobywczym, transporcie, przetwórstwie przemysłowym, rolnictwie i leśnictwie. Najczęstszymi przyczynami wypadków są nieprawidłowe zachowania pracownika.

Ponadto do wypadku dochodzi na skutek używania narzędzi w złym stanie technicznym. Praca na źle wyposażonym stanowisku również może doprowadzić do nieszczęścia. Częstą przyczyną wypadków jest również zderzenie pojazdów, zmiażdżenie i kontakt z ostrym przedmiotem. Do śmierci pracownika może dojść również podczas uwięzienia w miejscu do którego dotarcie wymaga czasu i specjalistycznego sprzętu.

Po wypadku poszkodowany otrzymuje pierwszą pomoc i zostaje przewieziony do szpitala. Sam wypadek nie zawsze powoduje śmierć, ale mogą do niej doprowadzić odniesione obrażenia i powikłania występujące po operacji oraz w czasie dalszego leczenia.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek dbania o bezpieczeństwo ludzi. To oni są strażnikami bezpieczeństwa w swoim zakładzie pracy. Przyczyny wypadków wskazują konieczność ciągłego szkolenia pracowników. Wzrost wiedzy na temat procesów technologicznych prowadzonych w zakładzie pracy, zasad posługiwania się sprzętem i narzędziami spowoduje mniejszą wypadkowość w firmie.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny w pracy w Wielkiej Brytanii

Pracownik, który traci życie w związku z wypadkiem w pracy zostawia swoją rodzinę bez środków do życia. Brak pieniędzy powoduje pogorszenie ich poziomu życia. Często zdarza się, że trzeba sprzedać bardziej wartościowe przedmioty lub sprzęt, aby zakupić żywność lub dokonać bieżących opłat. Rodzina zmarłego chce się dowiedzieć dlaczego ich bliska osoba zginęła w wypadku. Pracodawca niechętnie wyjaśnia szczegółowo okoliczności wypadku. Zdaje sobie sprawę, że wszystko co powie może być wykorzystane w czasie ewentualnego procesu sądowego. Sytuacja taka zwiększa poczucie krzywdy wyrządzonej rodzinie, która będzie dążyła do wyjaśnienia przebiegu wypadku. Dokładne wyjaśnienie przyczyn wypadku ma ogromne znaczenie w ubieganiu się o wypłatę odszkodowania.

Rodzaje roszczeń, którymi się zajmujemy

placeholder

Odszkodowanie za uraz śmiertelny w pracy w Wielkiej Brytanii

Żadna kwota odszkodowania nie może zastąpić utraty bliskich, jednak nie może to stanowić przeszkody emocjonalnej przed podjęciem decyzji o zasięgnięciu porady prawnej. Jesteśmy specjalistami od prawa brytyjskiego i procedur odszkodowawczych. Naszym priorytetem jest pomóc Ci uzyskać możliwie najwyższą kwotę odszkodowania powypadkowego. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 020 8166 9921, aby skonsultować swoją sprawę lub zgłoś roszczenie, a to my oddzwonimy do Ciebie. Współpracujący z nami prawnicy działają na zasadzie: Nie wygrywasz - nie płacisz, a nasze konsultacje są całkowicie bezpłatne.

Wielka Brytania - wypadek przy pracy w magazynie