Na placu budowy noszenie kasku w czasie pracy jest obowiązkowe. Głowa jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo. Stosowanie zabezpieczeń w postaci kasków lub hełmów może w niektórych przypadkach okazać się nieskuteczne. Pracodawcy ze względu na ponoszenie kosztów nie zawsze wyposażają pracowników w sprzęt ochronny najwyższej jakości.

Trudno jednak zakładać kask do pracy w warsztacie samochodowym. Tam wymóg ten nie obowiązuje, a zagrożenie urazem głowy jest duże. Przechodzenie pod podniesionym pojazdem lub praca w kanale może doprowadzić do wypadku.

Przyczyny urazów głowy w miejscu pracy

Przyczyn urazów głowy w czasie pracy jest wiele. Do najczęstszych należą:

  • nieuwaga,
  • brak odpowiedniego sprzętu ochronnego,
  • bałagan na stanowisku pracy,
  • zła organizacja pracy,
  • niewystarczające przeszkolenie pracowników.

Uderzenia należą do urazów występujących najczęściej. Powodują je spadające niezabezpieczone narzędzia, gwoździe, śruby, nakrętki, elementy konstrukcji itp. Pracownik przemieszczając się w czasie pracy może uderzyć głową w wystające elementy konstrukcji lub przedmioty wystające poza obrys regału. Uszkodzić głowę może również element maszyny, który oderwał się w czasie pracy urządzenia.

Groźne są również upadki. Upadający człowiek nie potrafi ochronić wszystkich części ciała przed uszkodzeniem. Można podeprzeć się rękami, ale z głową już tego zrobić się nie da. W wyniku działania siły bezwładności głowa uderza w twarde podłoże i następuje powstanie urazu.

Konsekwencje urazów głowy

W wyniku uderzenia lub upadku możemy odnieść niewielkie potłuczenia lub zranienia, które nie będą wymagały leczenia szpitalnego i nie spowodują uszczerbku na zdrowiu. Do poważniejszych obrażeń należą:

  • pęknięcia i złamania kości czaszki,
  • wstrząs mózgu
  • krwiaki wewnątrzczaszkowe

Urazy te należą do najbardziej niebezpiecznych i mogą spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu lub doprowadzić do zgonu. Objawiają się one poprzez zawroty i bóle głowy, krwawienia z uszu, utratę przytomności, zaburzenia, zaburzenia pamięci i świadomości. Mogą wystąpić również zaburzenia koncentracji i równowagi oraz nudności i wymioty. Bardzo niebezpieczna dla poszkodowanego jest deformacja czaszki oraz utrata przytomności.

Leczenie urazów głowy i odszkodowanie powypadkowe w Wielkiej Brytanii

Leczenie urazów głowy może być długotrwałe, a suma wypłaconego odszkodowania będzie zależała od rodzaju uszkodzenia głowy. Kwoty wypłacane poszkodowanym zawierają się w granicach od £800 funtów przy uszkodzeniu szyi do £257.000 funtów w przypadku uszkodzenia mózgu.

Rodzaje roszczeń, którymi się zajmujemy

placeholder

Odszkodowanie za urazy głowy w pracy w Wielkiej Brytanii

Jesteśmy specjalistami od prawa brytyjskiego i procedur odszkodowawczych. Naszym priorytetem jest pomóc Ci uzyskać możliwie najwyższą kwotę odszkodowania powypadkowego. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 020 8166 9921, aby skonsultować swoją sprawę lub zgłoś roszczenie, a to my oddzwonimy do Ciebie. Współpracujący z nami prawnicy działają na zasadzie: Nie wygrywasz - nie płacisz, a konsultacje są całkowicie bezpłatne.

Wypadek w pubie Wielka Brytania