Trwały uszczerbek na zdrowiu, czyli nieodwracalne upośledzenie funkcjonowania ciała, to bardzo częste następstwo obrażeń doznanych na skutek wypadku przy pracy.

Obrażenia odniesione w czasie wypadku w pracy mogą być bardzo różne. Najczęściej występują złamania, urazy głowy, uszkodzenia gałki ocznej, rany cięte, oparzenia i urazy psychiczne. Każdy z tych urazów może doprowadzić do niepełnosprawności.

Odszkodowanie za trwałe urazy głowy podczas pracy w Anglii, Szkocji, Walii

Szczególnie niebezpieczne są urazy głowy odniesione przez uderzenie lub upadek, w skutek których może dojść do zaburzeń koncentracji i równowagi oraz utraty przytomności. Należą do nich:

  • krwiaki wewnątrzczaszkowe,
  • pęknięcia i złamania kości czaszki,
  • deformacja czaszki,
  • uszkodzenia mózgu.

Odszkodowanie powypadkowe za uszkodzenia kończyn i kręgosłupa podczas pracy w Wielkiej Brytanii

Urazami ograniczającymi nasze normalne funkcjonowanie są złamania kończyn i obrażenia kręgosłupa. Groźne dla narządu ruch są złamania otwarte i zmiażdżenia nóg. Urazy kręgosłupa objawiają się porażeniem, zesztywnieniem i niedowładem kończyn. Mogą wystąpić również objawy neurologiczne i zaburzenia świadomości oraz uwypuklenia i garby.

Leczenie skomplikowanych złamań wymaga nawet kilku operacji i długotrwałej rehabilitacji. Nie zawsze wysiłki lekarzy i rehabilitantów prowadzą do osiągnięcia przez poszkodowanego pełnej sprawności. Niewyleczone skutki urazów prowadzą do niepełnosprawności ruchowej.

Odszkodowanie za uszkodzenia oczu w pracy

Uszkodzenia narządu wzroku są częstymi skutkami wypadków. Przyczyną urazów wzroku jest używanie niesprawnych lub nieodpowiednich okularów ochronnych lub masek. Każdy uraz wzroku może prowadzić do jego całkowitej utraty. Najczęściej występującym uszkodzeniem wzroku jest uraz mechaniczny, spowodowany dostaniem się do oka ciała obcego. Również związki chemiczne po dostaniu się do oka, mogą doprowadzić do jego całkowitego uszkodzenia.

Do urazów gałki ocznej może doprowadzić również kontakt z gorącymi cieczami. Uszkodzenie narządu wzroku uniemożliwia nam samodzielne funkcjonowanie.

Stres w pracy podczas pobytu w Wielkiej Brytanii

Praca w stresie ma bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Stres w miejscu pracy powoduje zmniejszenie wydajności pracy, wzrost błędów i pomyłek, występowanie wypadków oraz wypalenie zawodowe i odejście z pracy. Prowadzi do bólów mięśni, owrzodzenia układu pokarmowego oraz obniżenia ogólnej odporności organizmu. Powoduje również udary mózgu, nadciśnienie tętnicze i chorobę wieńcową. Choroby te uniemożliwiają podjęcie pracy oraz zmianę zawodu i są dużym zagrożeniem dla pracowników.

Przedstawione powyżej obrażenia mogą skutkować niepełnosprawnością, która nie pozwala na normalne funkcjonowanie i aktywność zawodową, a poszkodowany, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu ma prawo do roszczeń odszkodowawczych.

Rodzaje roszczeń, którymi się zajmujemy

placeholder

Odszkodowanie za trwałe okaleczenia podczas pracy w Anglii, Szkocji, Walii

Jesteśmy specjalistami od prawa brytyjskiego i procedur odszkodowawczych. Naszym priorytetem jest pomóc Ci uzyskać możliwie najwyższą kwotę odszkodowania powypadkowego. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 020 8166 9921, aby skonsultować swoją sprawę lub zgłoś roszczenie, a to my oddzwonimy do Ciebie. Współpracujący z nami prawnicy działają na zasadzie: Nie wygrywasz - nie płacisz, a nasze konsultacje są całkowicie bezpłatne.

Wypadek w warsztacie UK