W czasie wypadków w pracy dochodzi najczęściej do urazów o charakterze ortopedycznym. Skutkiem wypadków o innym charakterze są często występujące oparzenia, zatrucia lub choroby dróg oddechowych.

Odszkodowanie za oparzenie w miejscu pracy

Oparzeniem jest uszkodzenie ciała pod wpływem działania wysokiej temperatury. Do martwicy naskórka dochodzi już przy temperaturze około 42 stopni Celsjusza. Wyższe temperatury powodują martwicę naskórka. Przyczyną oparzeń może być wysoka temperatura, związki chemiczne, łuk elektryczny i promieniowanie. Leczenie oparzeń w zależności od stopnia, wymaga odpowiednich zabiegów. Gdy oparzenie spowodowało tylko zaczerwienienie skóry może wystarczyć schłodzenie poparzonego miejsca zimna wodą lub lodem. Rozległe i głębokie oparzenia wymagają przeszczepu skóry.

Zatrucie w miejscu pracy

Oprócz oparzeń bardzo niebezpieczne są zatrucia, które również mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu. Do zatruć organizmu dochodzi najczęściej przez drogi oddechowe w czasie pracy z wykorzystaniem chemikaliów. Objawy zatruć mogą wystąpić natychmiast lub krótko po zakończeniu pracy. U osób zatrutych można zaobserwować kaszel, duszności, zawroty głowy, zaburzenia świadomości i utratę przytomności. Niektóre środki chemiczne odkładają się w ciele człowieka, a objawy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilu latach. Przyczyną zatruć jest najczęściej nieodpowiednie przeszkolenie pracowników, niewłaściwe przygotowanie i wyposażenie miejsca pracy oraz brak wentylacji i środków ochrony osobistej.

Urazy dróg oddechowych

Do poważnych chorób zawodowych zaliczana jest pylica. Jest to przewlekła choroba układu oddechowego wywołana długotrwałym wdychaniem pyłów. Wśród górników i hutników uważana jest za chorobę zawodową. Objawami pylicy są takie dolegliwości jak kaszel, duszności, spadek wydolności płuc i pojawiające się stany podgorączkowe. Pylicę leczy się bardzo trudno. Leczenie polega na przyjmowaniu leków poprawiających oddychanie. Chorzy na pylicę zmuszeni są do ograniczenia aktywności fizycznej ze względu na zmniejszoną wydajność płuc. Pracownicy wykonujące swe zadania w atmosferze pyłów powinni pamiętać o profilaktyce.

Pracodawca powinien dążyć do zapewnienia czystości w miejscu pracy i zabezpieczenia pracowników w jak najlepsze środki ochrony przed pyłami. Osoby, które uległy poparzeniu, zatruciu lub chorują przewlekle w związku ze szkodliwymi warunkami pracy mogą ubiegać się o odszkodowanie.

Rodzaje roszczeń, którymi się zajmujemy

placeholder

Odszkodowanie za obrażenia ciała w pracy w Anglii, Walii, Szkocji

Jesteśmy specjalistami od prawa brytyjskiego i procedur odszkodowawczych. Naszym priorytetem jest pomóc Ci uzyskać możliwie najwyższą kwotę odszkodowania powypadkowego. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 020 8166 9921, aby skonsultować swoją sprawę lub zgłoś roszczenie, a to my oddzwonimy do Ciebie. Współpracujący z nami prawnicy działają na zasadzie: Nie wygrywasz - nie płacisz, a nasze konsultacje są całkowicie bezpłatne.

Wypadek w warsztacie UK