Stres w miejscu pracy powoduje zmniejszenie wydajności pracy, wzrost błędów i pomyłek, występowanie wypadków oraz wypalenie zawodowe i odejście z pracy.

Podstawa naszej egzystencji jest praca. Dzięki niej możemy utrzymać rodzinę i zapewnić jej normalne życie. Ale praca potrafi pochłonąć nas całkowicie. Pracujemy pod presją wyników, sukcesu i dążenia do zrobienia kariery. Jesteśmy przemęczeni nadmiarem obowiązków i pracy przekraczającej ustawowy czas.

Dyskomfort psychiczny powoduje również hałas na stanowisku pracy, nieodpowiednia temperatura lub nieprzyjemne zapachy.

Często dotykają nas różne formy mobbingu. Pracodawca dyskryminuje pracowników ze względu na płeć, religię, przekonania polityczne i narodowość. Zatrudnia na czas określony lub w niepełnym wymiarze co wywołuje u pracownika poczucie braku stabilizacji.

W zakładzie pracy dochodzi do przemocy fizycznej i psychicznej ze strony współpracowników. Wszystko to rodzi presję i leży u podstaw ogromnego stresu i niepokoju wewnętrznego oraz prowadzi do cierpień psychicznych.

Wzrost zadań do wykonania w krótszym czasie powoduje błędy mogące skutkować wypadkiem. Jesteśmy zmęczeni i niedokładnie wykonujemy swoja pracę. Stres jednego pracownika przenosi się na cały zespół. Wywołuje to konflikty i nieporozumienia, a to prosta droga do agresji.

Stresogenne warunki pracy mają negatywny wpływ na nasze zdrowie i prowadzić do bólów mięśni, owrzodzenia układu pokarmowego oraz obniżenia ogólnej odporności organizmu. Stres powoduje również udary mózgu, nadciśnienie tętnicze i chorobę wieńcową.

Najbardziej podatne na stres są osoby młode z krótkim stażem pracy i w podeszłym wieku. Do grupy tej należą również pracownicy z wysokimi aspiracjami, dążący do sukcesów i bardzo zaangażowani w sprawy zawodowe.

Stres w miejscu pracy powoduje zmniejszenie wydajności pracy, wzrost błędów i pomyłek, występowanie wypadków oraz wypalenie zawodowe i odejście z pracy. Stan taki wywołuje niepożądane skutki ekonomiczne prowadzące do likwidacji zakładu pracy.

Choroby uniemożliwiające pracę zawodową, a spowodowane wysokim poziomem stresu w miejscu pracy stanowią dla pracowników duże zagrożenie. W związku z niemożliwością powrotu do pracy zawodowej mamy podstawy do rozpoczęcia procedury odszkodowawczej prowadzonej przez naszych doświadczonych pracowników.

Rodzaje roszczeń, którymi się zajmujemy

placeholder

Odszkodowanie za stres i cierpienie psychiczne w miejscu pracy

Naszym priorytetem jest pomóc Ci uzyskać możliwie najwyższą kwotę odszkodowania powypadkowego. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 020 8166 9921, aby skonsultować swoją sprawę lub zgłoś roszczenie, a to my oddzwonimy do Ciebie. Współpracujący z nami prawnicy działają na zasadzie: Nie wygrywasz - nie płacisz, a nasze porady konsultacje są całkowicie bezpłatne.

Wielka Brytania - wypadek przy pracy w magazynie