Wybierz uraz z listy poniżej, aby zobaczyć tabelę z przykładowymi sumami odszkodowań.

Rodzaj urazu Wysokość odszkodowania*
Uszkodzenia mózgu £9,800 - £257,500
Uszkodzenia szczęki £4,100 - £29,000
Oszpecenie twarzy £2,500 - £61,000
Uszkodzenia oczu £2,500 - £172,000
Uszkodzenie słuchu £9,000 - £70,000
Uszkodzenia szyi £800 - £95,000
Rodzaj urazu Wysokość odszkodowania*
Urazy klatki piersiowej, płuc £19,000 - £34,000
Złamanie żebra £100 - £2,400
Urazy kręgosłupa £5,000 - £107,000
Rodzaj urazu Wysokość odszkodowania*
Utrata obu rąk £154,000 - £191,000
Utrata jednej ręki £61,000 - £83,000
Poważne urazy rąk £61,000 - £83,000
Pozostałe obrażenia rąk £100 - £8,000
Urazy nadgarstka £2,000 - £38,000
Utrata kciuka £22,000 - £35,000
Złamania palców £1000 - £23,500
Utrata wszystkich palców £23,000 - £36,000
Inne urazy palców £500 - £12,000
Rodzaj urazu Wysokość odszkodowania*
Całkowita utrata obu nóg £154,000 - £180,000
Pozostałe urazy nóg £5,000 - £86,000
Urazy kolan £8,500 - £61,000
Urazy kostki £8,000 - £32,000
Utrata obu stóp £108,000 - £128,000
Utrata jednej stopy £53,000 - £70,000
Pozostałe urazy stóp £4,000 - £43,000

*Przedstawione kwoty są jedynie wartościami szacunkowymi w oparciu o wytyczne zawarte w Judicial College Guidelines. Proszę pamiętać, że poniższe kwoty obejmują zadośćuczynienie tylko za doznane obrażenia i ból.

Kalkulator odszkodowań – do czego służy?

W ramach odszkodowania za wypadek w UK otrzymuje się:

 • rekompensatę ogólną za uraz oraz za ból i cierpienie, które spowodował,
 • rekompensatę za urazy szczególne, która ma na celu pokryć wszelkie straty materialno-finansowe, jakie poszkodowany musiał ponieść w wyniku wypadku.

Kalkulator odszkodowań służy podaniu jedynie szacowanej wysokości należnej rekompensaty ogólnej.

Wyliczenia, które podaje kalkulator odszkodowań, oparte są o dane Judicial College Guidelines.

Wysokość rekompensaty ogólnej może się różnić

Przy korzystaniu z kalkulatora należy pamiętać, że wysokość rekompensaty ogólnej może się znacznie różnić w zależności od okoliczności i konsekwencji wypadku. Urazy należące do tej samej kategorii często różnią się między sobą. Na przykład jeden rodzaj urazu głowy może prowadzić do lekkiego wstrząsu mózgu, a inny – do niepełnosprawności. Oczywiście więc osoby, które doznały urazu głowy, otrzymają rekompensatę w wysokości adekwatnej do okoliczności i konsekwencji.

Wysokość rekompensaty szczególnej

Kalkulator nie uwzględnia strat materialno-finansowych poniesionych w wyniku wypadku. Tego rodzaju wydatki powinny zostać doliczone do końcowej sumy odszkodowania:

 • koszty związane z leczeniem (w tym opieki medycznej, recept na leki, badań medycznych, rehabilitacji, terapii, konsultacji u specjalistów itd.),
 • utracone dochody (zarówno w dniu wypadku, jak i w ramach niezdolności do pracy w konsekwencji wypadku)
 • inne straty (uszkodzone w wyniku wypadku mienie, konieczność wynajęcia opiekunki dla dzieci, opłaty parkingowe, koszty transportu, dodatek z tytułu przymusowej pomocy osoby trzeciej przy wykonywania codziennych czynności w trakcie rekonwalescencji)
 • Jakie są koszty procedury odszkodowawczej?

  Koszt procedury odszkodowawczej nigdy nie może przekroczyć 25% uzyskanego odszkodowania. Oznacza to, że niezależnie od powagi wypadku zawsze minimum 75% odszkodowania w całości trafi do osoby poszkodowanej. Co więcej, zawsze gdy są ku temu przesłanki, proponujemy naszym klientom umowę na zasadach „No Win, No Fee”, co oznacza, że nie ponosi się żadnych początkowych kosztów związanych z rozpoczęciem procedury.

  Nie możesz znaleźć swojego urazu?

  W kalkulatorze znajdują się jedynie najczęstsze urazy. Jeśli więc nie znalazłeś w nim urazu, który Cię interesuje, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 020 8166 9921 lub wyślij wiadomość na adres e-mail: info@insito-odszkodowania.uk . U nas zawsze możesz liczyć na profesjonalną poradę prawną w języku polskim.

Zgłoś wypadek

Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać swoje zgłoszenie.

Skontaktujemy się z Tobą.

Zgoda na kontakt jest równoznaczna z akceptacją Polityki prywatności