Dowiedz się, jak uzyskać odszkodowanie za choroby układu oddechowego

Obowiązujące przepisy nakazują pracodawcy zapewnienie Ci odpowiedniego szkolenia i środków ochrony indywidualnej, które gwarantują bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie astmę, a nie chorowałeś na nią jako dziecko, Twoje problemy zdrowotne mogą być spowodowane warunkami w miejscu pracy za co odpowiedzialność ponosić Twój pracodawca.

Uzyskaj odszkodowanie za choroby zawodowe dróg oddechowych

Jeśli w pracy w Wielkiej Brytanii zostałeś narażony na kontakt z substancjami szkodzącymi zdrowiu, które wywołały chorobę układu oddechowego, przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Z pomocą prawników współpracujących z Insito Odszkodowania uzyskasz potrzebną pomoc.

Choroby układu oddechowego stanowią jedną z częstszych przyczyn orzeczenia choroby zawodowej. W przypadku podejrzenia choroby zawodowej należy podjąć odpowiednią diagnostykę, co może przyczynić się do ograniczenia inwalidztwa oddechowego.

Do typowych chorób zawodowych płuc zaliczamy:

 • pylice płuc
 • astma zawodowa.

Odszkodowanie za pylicę zawodową

Pylica należy do śródmiąższowych chorób płuc i wywoływana jest przez ekspozycję na krzemionkę, azbest lub pył węglowy. Pylice płuc to grupa kilkunastu chorób, spowodowanych przez pył obecny w miejscu pracy, który przedostaje się do układu oddechowego. Gromadzi się on w tkance płucnej i wywołuje miejscową reakcję zapalną. Dodatkowo część pyłu krzemionki osiada w oskrzelach i tam również powoduje odczyn zapalny w postaci przewlekłego zapalenia oskrzeli. Objawem choroby jest duszność, w początkowej fazie przy wysiłku fizycznym, potem także w spoczynku.

Kto choruje najczęściej na pylicę krzemową?

Pylica krzemowa (krzemica) spowodowana jest wdychaniem dwutlenku krzemu.
Stanowiska pracy związane z ekspozycją na pył krzemionki to między innymi: murarz szamotowy, hutnik (oczyszczanie odlewów), robotnik drążący tunele, górnik (szyby i chodniki w kopalni), pracownik wytwórni porcelany, materiałów ogniotrwałych i ściernych.
Ta choroba zawodowa ma przebieg przewlekły, zwykle rozwija się powoli. Jest jednak nieodwracalna i nie pomoże nawet zmiana miejsca pracy, czego powodem jest niezdolność organizmu do usunięcia pyłu z dróg oddechowych.

Pylica górników kopalń węgla jest lżejszą odmianą pylicy krzemowej, pojawia się później i najczęściej ogranicza się tylko do postaci niepowikłanej. Zmiany rzadziej ulegają wapnieniu, zaś cięższe postaci choroby widuje się zazwyczaj tylko u emerytowanych górników.
Pylica azbestowa (azbestoza) chorobą zawodową o ciężkim przebiegu, która wywołana jest działaniem pyłu azbestu. Minerał ten to grupa rozmaitych nieorganicznych, mineralnych związków chemicznych na bazie krzemianów niektórych metali (magnezu, żelaza), o złożonej budowie cząsteczkowej. Używano go do wyrobów azbestowo-cementowych, materiałów izolacyjnych i tkanin ognioodpornych.

Pomimo zakazu produkcji azbest nadal występuje w naszym środowisku. Charakteryzuje go wysoka szkodliwość. Nawet krótkotrwały kontakt z azbestem zagraża rozwojowi groźnych dla życia nowotworów złośliwych, takich jak: rak płuca oraz międzybłoniaka opłucnej.

Leczenie i środki ochronne w pylicy zawodowej

Lekarz u osób narażonych zawodowo na pyły krzemionki zleca badania. Podstawę do rozpoznania choroby są charakterystyczne zmiany w obrazie RTG. W oparciu o kształt i wielkość zmiany zostaje ona sklasyfikowana. Leczenie pylicy jest objawowe, czyli ma na celu łagodzenie duszności, zwalczanie infekcji i poprawę pracy płuc oraz prawej komory serca. Profilaktycznie w miejscach ekspozycji na krzemionkę – pył ten powinien być zraszany wodą. W miejscu pracy osób zagrożonych kontaktem z azbestem należy stosować środki techniczne ograniczające emisję pyłu, ochronę osobistą. Bardzo ważne są również systematyczne badanie lekarskie. Wyroby azbestowe powinny usuwać wyłącznie ekipy profesjonalnie przeszkolonych pracowników.

Odszkodowanie za astmę zawodową

Astma jest najpowszechniejszą, zawodową chorobą płuc. Spowodowana jest bezpośrednio warunkami w miejscu pracy i stanowi reakcję organizmu na ekspozycję. Istnieje wiele czynników alergizujących i drażniących powodujących rozwój tej choroby. Są to między innymi: chemikalia, kurz, pyły, które wdychane przez dłuższy czas do płuc, wywołują uciążliwe objawy. Objawami astmy oskrzelowej jest kaszel i napady duszności wydechowej, zwykle o zmiennym nasileniu, wywołana skurczem oskrzeli.

Zawodowa astma oskrzelowa może stać się poważną chorobą, a nawet doprowadzić do ciężkiej postaci przewlekłej astmy, jeśli pracownik zostaje narażony na ciągłe działanie szkodliwego czynnika uczulającego. Astma zawodowa alergiczna powoduje, że układ odpornościowy rozpoznaje obce i niegroźne czynniki jako zagrażające zdrowiu i rozpoczyna z nimi walkę. U większości ludzi układ immunologiczny działa poprawnie i obecność alergenów w środowisku pracy jest ignorowana. Astma zawodowa alergiczna może pojawić się po dłuższym okresie, nawet po wielu latach. Astmę zawodową niealergiczną mogą spowodować dowolne czynniki drażniące obecne w miejscu pracy, a jej objawy są widoczne bardzo szybko, nawet w ciągu 24 godzin od podjęcia pracy.

Kto choruje najczęściej na astmę zawodową?

W przypadku astmy alergicznej możemy wyróżnić około 400 alergenów występujących w miejscu pracy:

 • pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – pył mąki (chorują piekarze, młynarze, kucharze), rozmaite białka zwierzęce (rolnicy, hodowcy, weterynarze), sierść zwierząt laboratoryjnych, oraz roślinne (rolnicy, pracownicy szklarni), tytoń, drewno, żywice, zarodniki grzybów (rolnicy, konserwatorzy dzieł sztuki),
 • niektóre metale i ich sole – platyna, chrom, nikiel, kobalt,
 • związki organiczne – formaldehyd, fenylenodiamina, związki izocyjanowe, bezwonnik kwasu ftalowego, żywice epoksydowe, detergenty enzymatyczne, barwniki, kleje,
 • niektóre leki (głównie antybiotyki),
 • kosmetyki (np. henna).

Substancjami drażniącymi są:

 • chlor,
 • silne kwasy i zasady,
 • tlenki azotu i siarki,
 • amoniak,
 • chlorowodór,
 • fluorowodór,
 • pył obojętny w bardzo wysokich stężeniach.

Zagrożenie obejmuje pracowników przemysłu budowlanego, chemicznego, papierniczego, gumowego, rybaków, lekarzy, dentystów i pielęgniarki.

Leczenie astmy zawodowej

Leczenie jest takie same jak w przypadku astmy niezawodowej, farmakologia oraz edukacja w zakresie kontroli astmy. Ponadto warunkiem koniecznym w procesie leczenia jest przerwanie lub w niektórych przypadkach ograniczenie ekspozycji zawodowej na szkodliwy czynnik. W przypadku postaci astmy niealergicznej niezbędna jest zmiana pracy.

Rodzaje roszczeń, którymi się zajmujemy

placeholder

Poznaj procedury ubiegania się o odszkodowanie za choroby układu oddechowego związane z wykonywaną pracą

10 prostych kroków do uzyskania odszkodowania za choroby zawodowe:

 • Analiza Twojej sprawy,
 • Przekazanie prawnikom kopii Twoich akt medycznych,
 • Kontakt prawników z firmą odpowiedzialną za Twoją chorobę,
 • Odbycie komisji lekarskiej,
 • Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych,
 • Dokonanie wyceny roszczenia,
 • Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego,
 • Rozpoczęcie postępowania sądowego,
 • Prawnicy współpracujący z Insito wynegocjują dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie,
 • Przekazanie Ci Twojego odszkodowania.

Zgłoś roszczenie już teraz

Z pomocą współpracujących z Insito prawników uzyskasz wysokie odszkodowanie za chorobę zawodową układu oddechowego w Wielkiej Brytanii

Doświadczeni pracownicy z Insito, specjalizujący się w roszczeniach dotyczących chorób zawodowych, udzielą Ci pełnego wsparcia podczas całego procesu dochodzenia odszkodowania. Nasi specjaliści doradzą Ci, jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej. Ponadto zadbają o to, aby koszty wszystkich zabiegów rehabilitacyjnych oraz niezbędnego wyposażenia wspomagającego Twoje leczenie zostały uwzględnione w ramach roszczenia.

odszkodowania za stres w pracy wielka brytania